Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.23-18
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / t. 23 2015
Analiza możliwości wykorzystania pomp ciepła dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Euroregionie Beskidy

Authors: Gabriela Rutkowska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Marek Srok
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Piotr Wichowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Data publikacji całości:2015
Page range:8 (223-230)
Cited-by (Crossref) ?:
Download file

Article file