Search

Result: Found records: 8.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Wokół partycypacji politycznej mniejszości imigranckich w Polsce – mniejszość wietnamska a wybory samorządowe w 2014 roku
(Acta Politica Polonica)
4/2015 (34) 2015 Go to
2. Polityka oświatowa wobec migrantów – uczniowie z Ukrainy w polskiej szkole
(Acta Politica Polonica)
2/2017 (40) 2017 Go to
3. Meandry etnicznych i narodowych identyfkacji
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2017 2017 Go to
4. Polacy w obliczu współczesnych procesów i problemów migracyjnych. Poczucie zagrożenia i jego społeczno-demograficzne uwarunkowania na podstawie analizy wyników badań sondażowych
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2017 2017 Go to
5. Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości Ormian w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
6. Etniczność jako instrument oddziaływania społecznego w polityce Wolnościowej Partii Austrii
(Acta Politica Polonica)
3/2018 (45) 2018 Go to
7. Zwischen Verbannung und Heimat. Zum kulturellen Selbstfindungsprozess bei in der Schweiz lebenden Zugewanderten am Beispiel Franco Supinos Erzähltextes "Musica Leggera"
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 30 2021 Go to
8. The Legal Oxymoron of Whiteness in “The Laws” Chapter of China Men by Maxine Hong Kingston
(Rocznik Komparatystyczny)
13 (2022) 2022 Go to
Page