Search

Result: Found records: 67.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Społeczna ocena szans realizacji celów życiowych w Szczecinie a wypłukiwanie kapitału ludzkiego
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2014 2014 Go to
2. Zrozumieć migracje kobiet – gdy siwiejąca Europa potrzebuje opieki
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2014 2014 Go to
3. Migration of amphibians and their Mortality on the road of Knyszyn forest landscape park
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Go to
4. The Migration and Identity Reconstruction of Temporary Ukrainian Labour Migrants in Poland
(Acta Politica Polonica)
1/2015 (31) 2015 Go to
5. Globalizacja a problemy gospodarcze i migracji Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
6. Migracja wartości w spółkach dywidendowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
7. Działalność Bolesława Horodyńskiego w służbie konsulatu amerykańskiego w Warszawie w świetle jego doświadczeń zebranych na emigracji w USA
(Acta Politica Polonica)
1/2011 (24) 2011 Go to
8. Mobilność i migracje chłopów do miast polskich doby preindustrialnej. Z badań nad mikroregionem krakowskim
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 2 2015 Go to
9. ZATRUDNIENIE W OCHRONIE ZDROWIA W POLSCE NA TLE MIGRACJI I POZIOMU WYNAGRODZENIA LEKARZY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
10. Migrationen zwischen Land und Stadt in der Nachkriegssowjetunion am Beispiel von Nordkaukasus und Ural (1947–1979)
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 1 2016 Go to
11. Ofiara, zły chłopiec, błazen, marzyciel, mnich i wybawiciel – archetypiczne postaci mężczyzn w prozie Krzysztofa Niewrzędy, Dariusza Muszera, Leszka Oświęcimskiego i innych pisarzy emigracyjnych polskiego pochodzenia
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Go to
12. Współczesna literatura emigracyjna/migracyjna: rewizja pojęć analitycznych1
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Go to
13. Bariery endogenicznego rozwoju wspólnot gminnych
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2016 2016 Go to
14. Opieka nad pokoleniem rodziców w procesie migracji. Na podstawie badań polskich migrantek w Norwegii oraz pracowników socjalnych i księży w kraju
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2016 2016 Go to
15. Migracje międzynarodowe a globalny problem ubóstwa
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Go to
16. ZNACZENIE BODŹCÓW CENOWYCH DLA EFEKTÓW MIGRACJI KLIENTÓW DO KANAŁU INTERNETOWEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
17. Migracje ludności na Pomorzu Zachodnim w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku – przegląd literatury
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 3 2016 Go to
18. Przyczyny migracji Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 3 2016 Go to
19. Polska migracja do Szkocji po akcesji do Unii Europejskiej
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 3 2016 Go to
20. Emigracja Polaków do Wielkiej Brytanii w latach 2004-2016. Implikacje dla stosunków polsko-brytyjskich
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 3 2016 Go to
21. Tendencje w międzynarodowych migracjach ludności
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
22. Kierunki poakcesyjnej emigracji polskich wynalazców
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
23. Emigracja Kaszubów bytowskich do Niemiec w latach 1945-1979
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Go to
24. Przemiany migracyjne i demograficzne nowego miasta na przełomie XX i XXI wieku – przykład Bornego Sulinowa
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2016 2016 Go to
25. Households migration as a significant part of the globalization process
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Go to
26. Publicystyka polityczna polskich tygodników opinii wobec zjawisk związanych z migracją („Newsweek ” i „Polityka” w latach 2015–2016)
(Acta Politica Polonica)
1/2017 (39) 2017 Go to
27. „Der Dritte Raum“ als Aushandlungsort des postsowjetischen Traumas. Zu Migrationsromanen von Julya Rabinowich „Spaltkopf“ und Lena Gorelik „Die Listensammlerin“
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Go to
28. Migracja wartości – wyniki badań empirycznych dla polskiego rynku kapitałowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
29. Procesy migracji wartości w warunkach internacjonalizacji i globalizacji gospodarki
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
30. Financialisation of the non-financial corporations and enterprise value migration. Evidence from the polish stock market: 2000–2015
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Go to
31. „Moje widzenie rzeczywistości jest nieostre”
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Go to
32. Płeć i wygnanie
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Go to
33. Intymne gry z pamięcią
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Go to
34. Chabolismo, czyli o biednym obliczu osadnictwa Cyganów i Romów w wielokulturowej Hiszpanii
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2017 2017 Go to
35. Zmiany w przekazach migrantów w krajach rozwijających się
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Go to
36. Wzrost liczby zachowań radykalnych w Europie a przyszłość Unii Europejskiej
(Acta Politica Polonica)
1/2018 (43) 2018 Go to
37. Islam w Europie czy „europejski islam”? Wybrane aspekty obecności muzułmanów w Europie
(Acta Politica Polonica)
1/2018 (43) 2018 Go to
38. Polacy w obliczu współczesnych procesów i problemów migracyjnych. Poczucie zagrożenia i jego społeczno-demograficzne uwarunkowania na podstawie analizy wyników badań sondażowych
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2017 2017 Go to
39. Rozwiązania polityki imigracyjnej Niemiec na przykładzie ośrodka dla uchodźców Billstieg w Hamburgu
(Acta Politica Polonica)
2/2018 (44) 2018 Go to
40. Sekularyzacja – Rebelia – Migracja – Innowacja. Różnorodne ekonomiczne skutki reformacji w strefie Bałtyku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2018 2018 Go to
41. „Ich bin eine große Baustelle“ – Zur Darstellung von Adoleszenz nach der Flucht in Julya Rabinowichs Roman „Dazwischen: Ich“
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 28 2019 Go to
42. Żydzi w Białymstoku po II wojnie światowej jako przykład społeczności zanikającej
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
43. Ze współczesnych badań nad mobilnością w Europie przednowoczesnej
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
44. Ludzie rodowici i migranci – czy słuszny podział? Wokół książki Jeremy Hayhoe, Strangers and Neighbours. Rural Migration in Eighteenth-Century Northern Burgundy, Toronto: University of Toronto Press 2016, ss. 274
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
45. Das Wort und das Bild. Peter Weiss‘ künstlerische Visionen in seiner frühen Prosa
(Rocznik Komparatystyczny)
9 (2018) 2018 Go to
46. Development of Social Capital in the Situation of Migration Intensification
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2019 2019 Go to
47. Polityka migracyjna a ekonomiczne znaczenie imigracji i emigracji w opinii ekspertów
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 16 (2018) 2018 Go to
48. Wpływ zagranicznych migracji zarobkowych na poziom oszczędności i zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 18 (2018) 2018 Go to
49. Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości Ormian w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
50. Polish Emigration Abroad: Regional Structure and Streams of Emigration in the Years 1870–1914 and 1918–1939
(Przeszłość Demograficzna Polski)
41, 2019 2019 Go to
51. Serfdom and Mobility in Eighteenth-Century Bohemia. On Josef Grulich’s Book Migrační strategie: Město, předměstí a vesnice na panství České Budějovice ve druhé polovině 18. století, České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018, 286 pages
(Przeszłość Demograficzna Polski)
41, 2019 2019 Go to
52. „Brakująca sytuacja” autobiograficzna a literatura migracyjna badana po sąsiedzku
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (12) 2019 2019 Go to
53. Życie, które podzielił Atlantyk. Biografia Zbigniewa Anthony’ego Kruszewskiego
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (12) 2019 2019 Go to
54. „Pamiątka po dobrej matce”. O wierszu Rozważania Mszy Świętej Anny Skarbek-Sokołowskiej
(Rocznik Komparatystyczny)
10 (2019) 2019 Go to
55. Population of Gubin District in the Context of Situational and Statistical Reports in the Years 1945–1949
(Przeszłość Demograficzna Polski)
42, 2020 2020 Go to
56. Zwischen Verbannung und Heimat. Zum kulturellen Selbstfindungsprozess bei in der Schweiz lebenden Zugewanderten am Beispiel Franco Supinos Erzähltextes "Musica Leggera"
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 30 2021 Go to
57. Evaluation of the minimum standard of the treatment to be provided in the Turkish temporary protection regime and legislation
(Studia Administracyjne)
1(13)|2021 2021 Go to
58. Procesy urbanizacyjne w województwie krakowskim w XVI–XVIII wieku. Nowe możliwości badań
(Przeszłość Demograficzna Polski)
43, 2021 2021 Go to
59. Nomada z Pragi – Vilém Flusser i paradoksalność ludzkiej egzystencji
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (17) 2021 2021 Go to
60. The Impact of Urbanisation on Health Security of Urban Dwellers in Nigeria
(Studia Administracyjne)
1(15)|2022 2022 Go to
61. Główne determinanty migracji zarobkowych Polaków do państw Unii Europejskiej po 2004 roku i ich następstwa
(Acta Politica Polonica)
2/2022 (54) 2022 Go to
62. „Aber was ist als Ganzes überhaupt darstellbar?“ Zum literarischen Schaffen von Erica Pedretti (1930–2022)
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 32 2023 Go to
63. Die Scham der Einwanderer. Facetten einer schmerzvollen Emotion in der deutschen Migrationsliteratur mit polnischem Hintergrund
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 32 2023 Go to
64. System oświaty w Polsce wobec napływu dzieci-uchodźców wojennych z Ukrainy po 24 lutego 2022 roku
(Acta Politica Polonica)
1/2023 (55) 2023 Go to
65. Problematyka Ziem Odzyskanych w „Polsce Walczącej” (1946-1949)
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 38 (67) 2023 2023 Go to
66. Imigranci i uchodźcy w dyskursie politycznym i medialnym w Królestwie Szwecji po 2015 roku
(Acta Politica Polonica)
2/2023 (56) 2023 Go to
67. The impact of French foreign policy towards Africa on the external migration policy of the European Union
(Acta Politica Polonica)
2/2023 (56) 2023 Go to
Page