Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2016.3.38-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 38, 2016, nr 3
Przyczyny migracji Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku
(The Causes of the Migration of the Polish within the European Union after May 1st, 2004)

Authors: Luiza Wojnicz
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny
Keywords: the period after the accession reasons to emigrate European Union Poland immigration emigration
Year of publication:2016
Page range:20 (131-150)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 1887

Abstract

The accession of Poland to the European Union on May 1st, 2004 involved enormous possibilities for the Polish, especially in the area of free movement of persons, services, goods and capital. In addition, a gradual elimination of barriers to enter the EU’s labour market intensified migration, mainly on economic grounds, as the directions of migration were dependent on labour markets in the member states of the EU. In 2004 there were only three labour markets open for the Polish: in Great Britain, Ireland and Sweden; in the following years other markets kept opening and in 2011 the whole labour market of the EU was open for the Polish. There are many reasons that make the Polish leave the country and settle down in one ofthe member states of the EU but economic motives remain the most important ones.
Download file

Article file

Bibliography

1.Duszczyk, Maciej, Jakub Wiśniewski. „Analiza społeczno-demograficzna migracji zarobkowej Polaków do państw EOG po 1 maja 2004 roku”. Ekspertyza przygotowana na
2.zamówienie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, marzec 2007. Dostęp 2.01.2016. https://www.rpo.gov.pl/pliki/1196072882.pdf.
3.Erazmus w liczbach. Dostęp 3.01.2017. http://www.erasmus.org.pl/odnosniki-podstawowe/ statystyki.html.
4.Lidke, Robert. „Podatki wypychają młodych Polaków na emigrację”. PolskieRadio.pl. Dostęp: 3.01.2017. http://www.polskieradio.pl/42/276/Artykul/1406867,Podatki-wypychajamlodych- Polakow-na-emigracje. Mały Rocznik Statystyczny Polski. Warszawa: GUS, 2015. Dostęp 2.01.2017. www.stat.gov.pl.
5.Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w grudniu 2015 r. Warszawa: GUS. Dostęp 2.01.2017. www.stat.gov.pl.
6.Migracje zarobkowe Polaków. CEED Institute, Work Service, 2015. Dostęp 6.01.2017. http://ceedinstitute.org/upload/files/f05865effbdadcc607022ce5d8c0edb2.pdf.
7.Migracje zarobkowe Polaków IV. Work Service, 2016. Dostęp: 6.01.2017. www.workservice.pl.
8.Młodzi Polacy wolą pracować za granicą poniżej kwalifikacji, za lepsze pieniądze. Wprost, 10.04.2015. Dostęp 3.01.2017. https://www.wprost.pl/502008/Mlodzi-Polacy-wola-pracowac-za-granica-ponizej-kwalifikacji-za-lepsze-pieniadze. Polacy dzięki pracy chcą zwiedzać świat. PolskieRadio.pl. Dostęp 6.01.2017. http://www. polskieradio.pl/42/275/Artykul/1645546,Polacy-dzieki-pracy-chca-zwiedzac-swiat.Polska w Unii Europejskiej 2004–2014. Warszawa: GUS. Dostęp 29.12.2016. http://stat.
9.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5501/10/1/12/oz_polska-_w_ue.pdf.
10.Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności Polski. Raport Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. Warszawa 2014. Dostęp 3.01.2017. http://www.
11.wp.ajd.czest.pl/dz/uploads/Raport_KBnM_PAN_Spo%C5%82eczne_skutki_poakcesyjnych_migracji_ludno%C5%9Bci_Polski.pdf.
12.Banaś, Monika. Etniczność na sprzedaż. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005.
13.Markowski, Krzysztof. „Ekonomiczne aspekty migracji”. W: Migracja – wyzwania XXI wieku, red. Maciej S. Zięba, 37–53. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL, 2008.
14.Markowski, Krzysztof. „Oblicza migracji Polaków po 2004 r. z uwzględnieniem wybranych aspektów emigracji do Włoch”. W: Migracja zarobkowa do Włoch. Próba podejścia interdyscyplinarnego, red. Dorota Bryk, Bohdan Rożnowski, Maciej S. Zięba, 71–93. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2008.
15.Masiarz, Władysław. Wstęp do Nietypowe migracje Polaków w XIX–XXI wieku, Anna M. Kargol, Władysław Masiarz. Kraków: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza
16.Modrzewskiego, 2011.
17.Michałków, Ireneusz. „Ekonomiczne uwarunkowania emigracji Polaków do krajów Europy Zachodniej”. Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne
18.2 (2011): 267–278.
19.Puzio-Wacławik, Bogusława, „Społeczno-ekonomiczne skutki migracji Polaków po akcesji Polski do Unii Europejskiej”. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 8 (2010): 179–183.