Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189     eISSN: 2719-4345    OAI    DOI: 10.18276/pdp
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Składanie propozycji tekstów i oświadczenie

Przeszłość Demograficzna Polski/Polands Demographic Past (PDP) przyjmuje propozycje tekstów do tomu 46 za rok 2024 do końca marca 2024 roku (przyjmowanie recenzji do połowy września).

Jednocześnie informujemy, w nawiązaniu do Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z 18 lipca 2023 roku, że czasopismo nie jest poświęcone ani polonistyce, ani stosunkom międzynarodowym, ani etnologii i antropologii kulturowej. W sprawie przypisania do dyscyplin nikt nie kontaktował się z redakcją czasopisma. PDP jest czasopismem historycznym o profilu demograficznym, zaś redakcja uwzględnia też fakt, że w klasyfikacji OECD demografia funkcjonuje w ramach dyscypliny nauki socjologiczne. W Scopusie czasopismo jest przypisane do historii.

PDP Information Folder

We invite you to familiarize yourself with the brochure containing all the most important information about Poland's Demographic Past. It has been prepared for the authors of papers, reviewers, and everyone who would like to learn more about PDP.

PDP Information Folder

Bibliography (1967-2018)