Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189     eISSN: 2719-4345    OAI    DOI: 10.18276/pdp
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Contact

Editorial board

Correspondence address:
Ul. Krakowska 71-79
71-017 Szczecin
Poland

Website:
http://wn.usz.edu.pl/en/homepage/
http://historia.usz.edu.pl/

Email:
sekretarz.pdp@gmail.com
redakcja.pdp@gmail.com

 

University of Szczecin Press (Publisher)

Correspondence address:
Szczecin University Press
ul. Adama Mickiewicza 66
71-101 Szczecin

Website:
http://wn.usz.edu.pl/

Email:
biurown@usz.edu.pl
wydawnictwo@usz.edu.pl

Office tel. (+ 48 91) 444 20 12, (+ 48 91) 444 21 51
Sales and marketing tel. (+ 48 91) 444 20 06, (+ 48 91) 444 20 09