Współczesne Problemy Ekonomiczne

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2018.18-05
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 18 (2018)
Wpływ zagranicznych migracji zarobkowych na poziom oszczędności i zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce
(The impact of foreign migration on savings and debts of households in Poland)

Authors: Łukasz Maciej Mitek
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: households saving debt migration
Data publikacji całości:2018
Page range:11 (43-53)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In the article there are described definitions of a household and of migration and attempts to analyse the impact of foreign money transfers to Poland from remittances who work abroad on the level of household savings and liabilities and problems resulting from the method of distribution of funds received by remittances’ families
Download file

Article file