Search

Result: Found records: 3.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Zastosowanie zasad ergonomii w telepracy. Przegląd rozwiązań
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
2. Wyzwania wieku informacyjnego. Ergonomiczny aspekt kształtowania i zarządzania systemem pracy zdalnej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
3. Istota i znaczenie kreatywności dla studentów kierunku zarządzanie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
Page