Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

Currently: Studia Informatica Pomerania

ISSN: 0867-1753     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2015.38-06
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / ZN 878 SI nr 38
Korzyści wdrożenia cloud computing dla organizacji w ocenie użytkowników
(Benefits of implementation of cloud computing for organization in the rating by users)

Authors: Tomasz Parys
Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Katedra Systemów Informacyjnych Zarządzania
Keywords: cloud computing implementation benefits of the implementation IT services
Year of publication:2015
Page range:13 (77-89)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This paper presents cloud computing as a model for IT service management. IT provides basic definitions and synthetically characterized the idea of this approach. The main part of this article is presentation of the results of author’s own research results in the range of benefits and their manifestations associated with implementing and using this model as well as their importance from the point of view of the organization.
Download file

Article file

Bibliography

1.Grance T., Mell P. (2014), The NIST Definition of Cloud Computing, National Institute of Standards and Technology U.S. Department of Commerce. Special Publication 800–145, http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf (11.2014).
2.Parys T. (2015a), Bariery wdrożeniowe związane z wykorzystaniem cloud computing oraz ich przejawy w ocenie użytkowników, „Problemy Zarządzania”, nr 2, t. 1: Problemy
3.wykorzystania systemów informatycznych zarządzania w gospodarce, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
4.Parys T. (2015b), Cloud computing – korzyści i bariery wdrożenia oraz ich przejawy w ocenie użytkowników, w: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, red. R. Knosala, t. 2, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole, s. 799–809.
5.(www 1), http://blog.backupify.com/2013/07/22/the-giant-cloud-8-stats-on-the-growthof-cloud-computing (09.2014).
6.(www 2), http://itwiz.pl/idc-polski-rynek-cloud-computing-wart-byl-663-mln-usd-roku-2012 (12.2014).
7.(www 3), http://www.computingcloud.pl/pl/cloud-przewodnik/227-dyskusja-na-tematdefinicji-cloud-computing (07.2014).
8.(www 4), http://www.gartner.com/technology/research/cloud-computing/index.jsp (04.2015)
9.(www 5), http://www.intratic.eu/pl/cloud-computing-uslugi-z-chmury (05.2015).
10.(www 6), http://www.zdnet.com/i/story/60/01/047702/cloud2020112211.png (03.2015)