Search

Result: Found records: 32.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Społeczność lokalna na przykładzie Kalisza – ujęcie administratywistyczne
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Go to
2. Model zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej – analiza strukturalno-funkcjonalna
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Go to
3. Administracja publiczna na rzecz rozwoju gospodarki regionu – wybrane problemy kształtowania współpracy z MSP w regionie łódzkim
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
4. Badanie i kreowanie satysfakcji obywatela/klienta w administracji publicznej – możliwości i ograniczenia
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
5. NOWE TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W ŚWIADCZENIU ADMINISTRACYJNYCH USŁUG PUBLICZNYCH
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Go to
6. One-stop government jako kierunek rozwoju administracji publicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
7. Obowiązki przedsiębiorstw wobec instytucji administracji publicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
8. Model przetwarzania w chmurze obliczeniowej w jednostkach administracji publicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
9. Rozwój e- administracji w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
10. Bariery rozwoju e-administracji w Polsce – analiza sytuacji na przykładzie projektów 7 osi POIG
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
11. Implikacje kreowania relacji między MSP a administracją publiczną w ujęciu regionalnym (na przykładzie regionu łódzkiego)
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
12. Współpraca pomiędzy JST a organizacjami pozarządowymi. Prezentacja dobrych praktyk
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
13. Kompetencje informatyczne w administracji publicznej - poważna bariera wdrażania programu zintegrowanej informatyzacji państwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
14. Why interpersonal communication is important in public administration?
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Go to
15. Kilka uwag o wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Go to
16. Tradycje i współczesność pomocy społecznej w Polsce
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Go to
17. Podpis elektroniczny a identyfikacja i uwierzytelnianie
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Go to
18. Komunikowanie społeczne w administracji publicznej – wybrane zagadnienia
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Go to
19. Administracja publiczna bliżej obywatela
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Go to
20. Perspektywy realizacji zasad Wikinomii w administracji publicznej w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
21. Komunikacja i promocja jednostek samorządu terytorialnego w Internecie
(Studia Administracyjne)
nr 9 2017 2017 Go to
22. Cyfryzacja usług administracji publicznej
(Studia Administracyjne)
nr 9 2017 2017 Go to
23. Gospodarowanie kapitałem ludzkim w kontekście zarządzania ryzykiem w administracji publicznej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
24. Rola kompetencji pracowniczych w administracji publicznej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
25. Uwarunkowania bezpieczeństwa podpisu elektronicznego
(Studia Administracyjne)
nr 10 2018 2018 Go to
26. Zarządzanie wartością klienta samorządu terytorialnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/3 2018 2018 Go to
27. Sieciowy model systemu bezpieczeństwa informacji w administracji publicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Go to
28. Using lean government in improvement of the services in public administration on the example of Marshal’s Office in Lubuskie voivodeship
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Go to
29. Refusal to implement European social partners’ agreements: recent practice of the Commission
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2020 (32) 2020 Go to
30. Action in a case ended with an administrative decision
(Studia Administracyjne)
nr 12 2020 2020 Go to
31. Zagrożenia naturalne dla bezpieczeństwa ekologicznego w powiecie gryfińskim
(Acta Politica Polonica)
1/2021 (51) 2021 Go to
32. Wyłączenie pracownika organu w niemieckim postępowaniu administracyjnym
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2021 (36) 2021 Go to
Page