Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/2-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 131 (2) 2018
Sieciowy model systemu bezpieczeństwa informacji w administracji publicznej
(NETWORK MODEL OF INFORMATION SECURITY SYSTEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION UNIT)

Authors: Jarosław Napiórkowski
Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki Instytut Systemów Informatycznych
Keywords: public administration mathematical model information security risk management
Data publikacji całości:2018-05-12
Page range:9 (147-155)
Klasyfikacja JEL: C02 C18 C69 D81 L32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Periodic risk analysis in units of the public finance sector has become a requirement along with the amendment to the Public Finance Act. However, a large percentage of public entities in Poland has a problem with this. The article presents the concept of building a network security model and its application in the process of risk analysis. It indicates the possibility of a new definition of the role of the network models in the safety analysis. Special attention was paid to the development of the use of an algorithm describing the process of identifying the assets, vulnerability and threats in a given context.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamczyk, P., Kiryk, G., Napiórkowski, J., Walczak, A. (2016a). Sieciowy model systemu bezpieczeństwa. W: Kiedrowicz M. (red.), Zarządzanie informacjami wrażliwymi. Bezpieczeństwo dokumentów, wykorzystanie technologii RFID. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
2.Adamczyk, P., Kiryk, G., Napiórkowski, J., Walczak, A. (2016b). Network model of security system. MATEC Web of Conferences 76, 02002.
3.Bartosiak, C., Kasprzyk, R., Tarapata, Z. (2011). Application of Graphs and Networks Similarity Measures for Analyzing Complex Networks. Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych, 7, 1–7.
4.Borgatti, S.P., Everett, M.G., Freeman, L.C. (2002). Ucinet 6.0 for Windows: Software for Social Network Analysis. Harvard: Analytic Technologies.
5.Raport NIK (2016). Świadczenie usług publicznych w formie elektronicznej na przykładzie wybranych jednostek samorządu terytorialnego. Pobrane z: https://www.nik.gov.pl/plik/ id,10420,vp,12749.pdf.
6.Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, Dz.U. 2012, poz. 526.