Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 131 (2) 2018

Year of publication:2018
# Title Page range Authors Actions
1.

Outsourcing usług logistycznych w niemieckim przemyśle samochodowym


(Outsourcing of logistics services in the german automotive industry)
9 (9-17) Beata Andrzejczak More
2.

Identyfikacja najważniejszych trendów rynkowych w e-commerce


(Identification of the most important market trends in e commerce)
10 (19-28) Tomasz Bober More
3.

Płatności mobilne w rozwoju e-commerce


(Mobile payments – a new e-commerce development trend)
8 (29-36) Zbigniew Chłopek More
4.

Liberalizacja i cyfryzacja jako czynniki kształtujące współczesny rynek usług pocztowych


(Liberalization and digitization as factors shaping the contemporary market of postal services)
10 (37-46) Roman Czaplewski More
5.

Omnichannel jako nowoczesny model sprzedaży wielokanałowej


(Omnichannel as a modern multiple channel sales model)
8 (47-54) Joanna Drobiazgiewicz More
6.

Rynek bankowości mobilnej w Polsce – stan i perspektywy rozwoju


(THE MOBILE BANKING MARKET IN POLAND – STATE AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT)
11 (55-65) Krzysztof Adam Firlej More
7.

Targi wirtualne B2B – realna czy utopijna alternatywa dla tradycyjnych spotkań wystawców i zwiedzających?


(B2B VIRTUAL TRADE FAIR – REAL OR UTOPIAN ALTERNATIVE TO TRADITIONAL MEETINGS BETWEEN EXHIBITORS AND VISITORS?)
8 (67-74) Marcin Gębarowski More
8.

Implications of ICT-based platforms on labor markets – the case of Uber

22 (75-96) Anders Henten, Iwona Windekilde More
9.

E-płatności w publicznym transporcie zbiorowym


(E-PAYMENTS IN PUBLIC COLLECTIVE TRANSPORT)
9 (97-105) Barbara Kos More
10.

Electronic feedback as a tool for changing households energy consumption

9 (107-115) Joanna Kos-Łabędowicz More
11.

Techniki uwierzytelniania biometrycznego dla realizacji usług drogą elektroniczną


(BIOMETRIC AUTHENTIC TECHNIQUES FOR THE IMPLEMENTATION OF E-SERVICES)
10 (117-126) Teresa Mendyk-Krajewska More
12.

Bezpieczeństwo informacyjne w organizacjach ochrony zdrowia


(INFORMATION SECURITY IN HEALTHCARE INSTITUTION)
9 (127-135) Krzysztof Musiał, Mateusz Kuczabski More
13.

Approach to exploring users’ expectations of digital services’ functionality

9 (137-145) Radka Nacheva, Snezhana Sulova More
14.

Sieciowy model systemu bezpieczeństwa informacji w administracji publicznej


(NETWORK MODEL OF INFORMATION SECURITY SYSTEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION UNIT)
9 (147-155) Jarosław Napiórkowski More
15.

Analiza socjologiczna cyfrowej transformacji usług publicznych


(SOCIAL CONSEQUENCES OF TRANSFORMING PUBLIC SERVICES TO THE DIGITAL MODEL)
9 (157-165) Paweł Piotr Nowak More
16.

Potencjał wzrostu wykorzystania kart płatniczych w transakcjach bezgotówkowych w Polsce


(THE POTENTIAL FOR INCREASE OF THE CARDS USAGE IN CASHLESS PAYMENTS IN POLAND)
10 (167-176) Michał Polasik, Marta Jakubowska More
17.

Sukces technologii zbliżeniowej w bankowości na przykładzie rozwoju polskiego rynku kart płatniczych


(THE SUCCESS OF CONTACTLESS TECHNOLOGY IN BANKING – THE EXAMPLE OF THE POLISH PAYMENT CARDS MARKET)
9 (177-185) Michał Polasik, Anna Iwona Piotrowska More
18.

Elektroniczne platformy handlowe na polskim rynku B2B


(B2B ECOMMERCE PLATFORMS ON POLISH MARKET)
9 (187-195) Ewa Prałat More
19.

Augmented reality – challenges and threats

9 (197-205) Paweł Stobiecki More
20.

Rola social mediów w działalności artystów i projektantów


(THE ROLE OF SOCIAL MEDIA IN THE WORK OF ARTISTS AND DESIGNERS)
8 (209-216) Katarzyna Caban-Piaskowska More
21.

Wykluczenie cyfrowe w Polsce na tle Unii Europejskiej


(DIGITAL DIVIDE IN POLAND AND IN THE EUROPEAN UNION)
8 (217-224) Małgorzata Ćwiek More
22.

Wykluczenie cyfrowe w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej


(DIGITAL EXCLUSION IN POLAND COMPARED TO THE EUROPEAN UNION COUNTRIES)
12 (225-236) Renata Jedlińska More
23.

Basic aspects of the scope of the term “Internet addiction” – a content analysis study

18 (237-254) Maria Kehayova-Stoycheva, Julian Vasilev More
24.

Nowe technologie w Polskim Związku Łowieckim


(NEW TECHNOLOGIES IN THE SOCIAL AND EDUCATION SPHERES ON THE EXAMPLE OF THE POLISH HUNTING ASSOCIATION)
10 (255-264) Marek Matulewski More
25.

Komunikowanie w cyberprzestrzeni


(COMMUNICATION IN CYBERSPACE)
10 (265-274) Anna Mróz-Jagiełło, Paweł Majdan More
26.

Products dangerous for consumers imported from China in RAPEX notifications

9 (275-283) Marcin Pigłowski More
27.

Systemowe aspekty rozwoju cywilizacji informacyjnej


(DEVELOPMENT OF INFORMATION CIVILIZATION SYSTEMIC ASPECTS)
11 (285-295) Piotr Sienkiewicz More
28.

Elektroniczne partytury i wydawnictwa nutowe jako narzędzie pracy w zawodzie muzyka


(ELECTRONIC SCORES AS A WORK TOOL FOR MUSICIANS)
8 (293-300) Aida Stępniak More
29.

Wykluczenie cyfrowe – wybór czy konieczność? Polska na tle Unii Europejskiej


(DIGITAL EXCLUSION – CHOICE OR INEVITABILITY? POLAND AGAINST THE EUROPEAN UNION)
10 (301-310) Anna Stolarczyk More
30.

Podejście do prywatności wśród studentów polskich uczelni – badanie porównawcze


(INTERNET PRIVACY PERCEPTION AMONG POLISH STUDENTS – A COMPARATIVE STUDY)
9 (311-319) Jędrzej Wieczorkowski, Malwina Popiołek More
31.

Community Based Networks and 5G Wi-Fi

14 (321-334) Idongesit Williams More