Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/2-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 131 (2) 2018
Liberalizacja i cyfryzacja jako czynniki kształtujące współczesny rynek usług pocztowych
(Liberalization and digitization as factors shaping the contemporary market of postal services)

Authors: Roman Czaplewski
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Keywords: postal services market liberalization digitalization position of alternative operators
Year of publication:2018
Page range:10 (37-46)
Klasyfikacja JEL: L43 L87
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The liberalization of the Postal Services Market has enabled the opening of the postal items market and the introduction of competition on this market. The market position of competitors (the so-called alternative operators) began to weaken as a result of the drop in the number of mail items sent. This forces alternative operators to undertake activities on the parcel and express parcel market. Dynamic competition in this area, however, is hindered by strong competition.
Download file

Article file

Bibliography

1.Budziewicz-Guźlecka, A. (2009). Nowy produkt telekomunikacyjny w aspekcie konwergencji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 35/2, 519–530.
2.Czaplewski, M. (2015). Oddziaływanie regulacyjne Unii Europejskiej na rynek usług telekomuni-kacyjnych. Gospodarka Narodowa, 5 (279).
3.Czaplewski, M. (2016). E-commerce w Polsce i w Danii – istniejący stan i jego ocena. Ekonomicz-ne Problemy Usług, 122.
4.Czaplewski, R. (2000). Polityka gospodarcza w obszarze rynku usług pocztowych i telekomunika-cyjnych. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
5.Die Revolution im Briefmarkt. Postmarkt im Umbruch. Pobrane z: www.postserver.at, s. 2 (5.12.2017).
6.Drab-Kurowska, A. (2013). Polityka konkurencji na rynku e-commerce. Zeszyty Naukowe Uniwer-sytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 104/1, 501–511.
7.Envelo lider cyfrowej modernizacji Polski (2017). Puls Biznesu, 7.12.
8.Holzki, L., Jedicke, H. Das Monopol der Deutschen Post ist kaum zu knacken. Pobrane z: https://www.welt.de/finanzen/verbraucher/article136573226/Das-Monopol-der-Deutschen-Post-ist-kaum-zu-knacken.html, s. 2–3 (17.10.2017).
9.Jaag, Ch. (2010). Bestimmungsfaktoren fuer die Wettbewerbsentwicklung in Briefmaerkten. Swiss Economics, Januar, 3.
10.KEP-Studie (2014). Marktanalyse. Die wirtschaftliche Bedeutung der KEP-Branche. Die Kurier- Express und Paketbranche in Deutschland. Eine Untersuchung im Auftrag des Bundesver-bandes Internationaler Express- und Kurierdienste.
11.Kuraszkiewicz, R. (2017). Warto wspierać rodzimy biznes. Puls Biznesu, 15.11.
12.Main Developments in the Postal Sector (2010–2013). Study for the European Commission, DG Internal Market and Services. WIK-Consult.
13.Monitoring Brief- und KEP-Markt (2014). WIK Consult, s. 21.
14.Paczkomatowa ekspansja idzie jak po grudzie (2016). Puls Biznesu, 20.10.
15.Poczta postawi paczkowe centrum (2017). Puls Biznesu, 19.10.
16.Skorupska, J. (2017). E-commerce. Strategia – Zarządzanie – Finanse. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Trudne chwile prywatnej poczty (2016). Puls Biznesu, 18.05.
18.www.envelo.pl.