Search

Result: Found records: 13.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Liberalizacja polskiego rynku usług pocztowych – zastosowane rozwiązanie i jego następstwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
2. Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych we wspieraniu podstawowych kierunków rozwoju polskich firm ubezpieczeń gospodarczych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
3. E-commerce w Polsce i w Danii – istniejący stan i jego ocena
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
4. Rynek usług pocztowych w warunkach rozwoju komunikacji elektronicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
5. Cechy e-commerce i ich wpływ na pozycję rynkową e-kupującego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
6. Skutki przekształceń europejskich rynków usług pocztowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
7. Gospodarowanie częstotliwościami jako ważny obszar regulacji unijnego rynku telekomunikacyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
8. Liberalizacja i cyfryzacja jako czynniki kształtujące współczesny rynek usług pocztowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Go to
9. Organization of goods delivery in e-commerce
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
10. Selected issues of trust between transaction partners in e-commerce
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
11. General Data Protection Regulation – results of a pilot study
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
12. Basic directions of contemporary postal services markets transformation
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
13. Information and Communication Infrastructure as an Important Tool for Developing the Three Seas Initiative
(Studia Maritima)
Vol. 36 2023 2023 Go to
Page