Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 123 2016
Rynek usług pocztowych w warunkach rozwoju komunikacji elektronicznej
(Postal services market under the development of electronic communications)

Authors: Roman Czaplewski
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: Market for postal services electronic delivery
Data publikacji całości:2016
Page range:9 (39-47)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The development of electronic communication strongly influences, among others, the market for postal services, including in particular a decline in demand for traditional letters. In these conditions the vital interest of the postal operators is to take a profes-sional provision of electronic letters and, at the same time, a strong engagement in fast growing segment of logistics, including in particular the support of the growing streams of individual and courier parcels related with the development of e-commerce.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bericht des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung (18 Ausschuss) gemaess Paragraf 56a der Geschaeftsordnung. Postdienste und moderne Informations- und Kommunikationstechnologien. Deutscher Bundestag. Drucksache 18/582, 18.02.2014.
2.Boston Consulting Group. Prezentowane za: Post.at – Die Post bringt allen was, https://post.at/gb2009/Postmarkt_Europa.php [dostęp 12.12.2015].
3.Budziewicz-Guźlecka A. (2013), Informacja i wiedza czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 762, Ekonomiczne Proble-my Usług nr 104: Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej, Szczecin.
4.Czaplewski M. (2010), Możliwości i korzyści z wykorzystania Internetu w kontaktach firm ubezpieczeniowych z klientami, w: Marketing przyszłości. Trendy. strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 595, Ekonomiczne Problemy Usług nr 55, red. Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec, Leszek Gracz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
5.Dieke A., Kortem M., Needham P., Thiele S., Winkelmann M., Wachstumsorientierte Postpolitik. Langfassung, WIK-Consult/ ITA Consulting, Bad Honnef, 28 Januar 2014.
6.Drab-Kurowska A. (2007), Proces liberalizacji rynku usług pocztowych w świetle regulacji Unii Europejskiej, „Informacja Pocztowa” nr 5.
7.Focus on the future Building a New compelling position for posts, International Post Corporation/Boston Consulting Group, Bruessel 2012.
8.„Poczta Polska”. Prezentowane za: “Puls Biznesu” 24.03.2015.
9.„Poczta Polska” nr 7/8, 16.08.2015.
10.„Puls Biznesu” 13.10.2015.