Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/1-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 126 (1) 2017
Skutki przekształceń europejskich rynków usług pocztowych
(Basic transformation of european postal markets and their impact on the strategies of operators)

Authors: Roman Czaplewski
Uniwersytet Szczeciński WydziałZarządzania i Ekonomiki Usług
Keywords: Postal market competition
Data publikacji całości:2017
Page range:7 (45-51)
Klasyfikacja JEL: D43 L87
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The processes of liberalization and deregulation of the postal market have caused the appearance of alternative operators on the market (next to the incumbents - former monopolists). In the new market conditions, incumbents have focused on expanding the service network of letters and parcels. Alternative operators have concentrated mainly on the handling of the packs. This scenario leads to a weakening of competition on the letter post market.
Download file

Article file

Bibliography

1.Budziewicz-Guźlecka, A (2011). Przeksztalcenia polskiego ryku uslug telekomunikacyjnych.
2.W: H. Babis, K. Flaga-Giemszyńska (red.), Rynek usług telekomunikacyjnych (s. 104). Warszawa: LEX Wolters Kluwer business.
3.Czaplewski, M. (2011). Dobra informacyjne i ich podstawowe cechy ekonomiczne. Zeszyty Na¬ukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 650. Ekonomiczne Problemy Usług, 6711, 20-26.
4.Czaplewski, M. (2010). Możliwości i korzyści z wykorzystania Internetu w kontaktach firm ubezpieczeniowych z klientami. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 595. Ekonomiczne Problemy Usług, 55, 491-499.
5.Dehnen, A (1990). Kommunikationsmarkte im Monopol oder im Wettbewerb? ZPT, 6. Deutscher Bundestag. Postdienste und moderne Informations- und Kommunikationstechnologien.
6.Dmcksache 18/582 z 18.02.2014.
7.Die Post hat Zukunft. W: Die Zukunft ist Gelb. Geschaftsbericht 2008. Ósterreichische Post AG. Drab-Kurowska, A (2007). Proces liberalizacji rynku usług pocztowych w świetle regulacji Unii Europejskiej. Informacja Pocztowa, 5.
8.Frerich, J., Mueller, G. (2006). Europaische Verkehrspolitik. Band 3: Seeverkehrs- und Seehafen¬politik Luftverkehrs- und Flughafenpolitik Telekommunikations-, Median- und Postpolitik. Munchen-Wien: R. Oldenburg Verlag.
9.Hermann, Ch. (2014). Die Liberalisierung der europaischen Postmarkte und die Folgen fur Ar-
10.beits- und Beschafiigungsbedingungen, FORBA. UNI global union. Wien, 20 Marz.
11.Postcom. Jahresbericht (2013). Schweizerische Eidgenossenschaft.
12.Rzeczpospolita z 16.06.2016. Dodatek Specjalny: Rynek pocztowy: szanse i wyzwania. UKE za: Dziennik Gazeta Prawna z 1.04.2015.
13.WIK-CONSULT. Main Developments In the Postal Sector 2010-2013, s. 169.