Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/2-30
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 131 (2) 2018
Podejście do prywatności wśród studentów polskich uczelni – badanie porównawcze
(INTERNET PRIVACY PERCEPTION AMONG POLISH STUDENTS – A COMPARATIVE STUDY)

Authors: Jędrzej Wieczorkowski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Kolegium Analiz Ekonomicznych

Malwina Popiołek
Uniwersytet Jagielloński Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Katedra Zarządzania, Ekonomiki Mediów i Reklamy
Keywords: privacy ICT big data
Data publikacji całości:2018-05-12
Page range:9 (311-319)
Klasyfikacja JEL: C89 L86 O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper contains the results of author's survey study. The aim of the study was to find out what are the students' perception and attitudes towards privacy (especially in the context of new methods of private and personal data processing). The article presents the differences between students from different types of universities, also depending on the size of the academic center. The article shows how students perceive different levels of privacy violation connected with indicated modern occurrences and what is the level of possible acceptation of privacy breach in the context of data processing for various public and commercial purposes.
Download file

Article file

Bibliography

1.Kołodziejczyk, Ł. (2014). Prywatność w internecie. Warszawa: Wydawnictwo SPB.
2.Mayer-Schonberger, V., Cukier, K. (2013). Big data – A revolution that will transform how we live, work, and think. Boston: Houghton Mifflin Harcourt.
3.Nissenbaum, H. (2004). Privacy as Contextual Integrity. Washington Law Review, 79, 101–139.
4.Polańska, K., Wassilew, A. (2015). Analizy big data w serwisach społecznościowych. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 4/2, 117–128.
5.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
6.Surma, J. (2013). The Privacy Problem in Big Data Applications: An Empirical Study on Facebook, W: ASE/IEEE International Conference on Social Computing (s. 955–958).
7.Ustawa o Policji z 6.04.1990 r., z późniejszymi zmianami, Dz.U. 1990, nr 30, poz. 179.
8.Warren, S.D., Brandeis, L.D. (1890). The Right to Privacy. Harvard Law Review, IV (5).
9.Westin, A. (1967). Privacy and freedom. New York: Athenaeum.