Search

Result: Found records: 38.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. WIRTUALIZACJA ZACHOWAŃ KONSUMENTÓWNA RYNKU TURYSTYCZNYM JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY W PODEJMOWANIU DECYZJI MARKETINGOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
2. The meaning of smartphones for marketing communication
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
3. Rozwój innowacji produktowych. Rola konsumenta
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
4. Cechy e-commerce i ich wpływ na pozycję rynkową e-kupującego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
5. Udostępnianie i wykorzystywanie danych otwartych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
6. Rozwój ICT w krajach Grupy Wyszehradzkiej - w poszukiwaniu przewag polskiego rynku teleinformatycznego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
7. Wybrane aspekty zarządzania usługami IT
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
8. Możliwości wykorzystania technologii BlockChain w biznesie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
9. Technologie informacyjno-komunikacyjne oferowane w publicznej chmurze obliczeniowej w działalności organizacji wirtualnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
10. Agregatory wiadomości - remedium na przeładowanie informacyjne?
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
11. Bezpieczeństwo danych osobowych a ryzyko korzystania z publicznej chmury obliczeniowej na przykładzie Microsoft Office 365
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
12. Sprzedaż elektroniczna przedsiębiorstw w Unii Europejskiej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
13. Doświadczanie agresji słownej w cyberprzrestrzeni wśród cyfrowych tubylców
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
14. The issue of digital divide in rural areas of the European Union
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
15. Zagrożenia typu Distributed Denial of Service jako przykład ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej w internecie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
16. Nowe technologie informacyjne a rozwój przestępczości elektronicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
17. Możliwości wykorzystania analizy sentymentu w procesach prosumenckich
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
18. Rozwój systemów informatycznych jednostek publicznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
19. Ryzyko w sektorze publicznym w kontekście zintegrowanej informatyzacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
20. Comparative analysis of Fiber-to-the-Home market liberalization in the EU: The case of Denmark, Sweden and the Netherlands
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Go to
21. From Reactive to Predictive Services: the Internet of Things (IoT) Enabled Product Service Systems (PSS) of Innovative and Sustainable Business Model
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (50) 2017 2017 Go to
22. Relacje rynku turystycznego z rynkami substytucyjnymi
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Go to
23. Środowiskowe i społeczne efekty zastosowania chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
24. O modernizacji systemu ERP w przedsiębiorstwach przetwórczo-transportowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
25. Wspomaganie innowacyjności organizacji wirtualnej rozwiązaniami IT dostępnymi w publicznej chmurze obliczeniowej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
26. Ogólny cykl życia ataku cybernetycznego i jego markowowski model
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
27. Substytucja internetu stacjonarnego i mobilnego – wyzwania regulacyjne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
28. Prywatność a użytkowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych – przegląd badań
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
29. Wpływ ICT na wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej w latach 2006–2016
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
30. Internet rzeczy – kontekst technologiczny i obszary zastosowań
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/2 2018 2018 Go to
31. Measuring the effectiveness of influencers’ activities
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
32. Zero rating: A Case for Net Neutrality
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
33. Responsiveness of hotel websites: an example from Rzeszów and its surroundings
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
34. Targi wirtualne B2B – realna czy utopijna alternatywa dla tradycyjnych spotkań wystawców i zwiedzających?
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Go to
35. Elektroniczne platformy handlowe na polskim rynku B2B
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Go to
36. Augmented reality – challenges and threats
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Go to
37. Rola social mediów w działalności artystów i projektantów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Go to
38. Podejście do prywatności wśród studentów polskich uczelni – badanie porównawcze
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Go to
Page