Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/1-27
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 126 (1) 2017
Rozwój ICT w krajach Grupy Wyszehradzkiej - w poszukiwaniu przewag polskiego rynku teleinformatycznego
(Ict visegrad countries development - in search of polish advantage of the ict market)

Authors: Magdalena Olender-Skorek
Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Analiz i Rozwoju Rynku ICT

Marek Sylwestrzak
Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Analiz i Rozwoju Rynku ICT

Barbara Bartoszewska
Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Analiz i Rozwoju Rynku ICT

Robert Czarnecki
Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Analiz i Rozwoju Rynku ICT
Keywords: Visegrad Countries Internet DESI GCI NRI ICT
Year of publication:2017
Page range:10 (267-276)
Klasyfikacja JEL: L86 L96
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Recent years show an increase in the use of modern technologies, including infor­mation and communication technology ICT. This confirms the indicator analysis: The Networked Readiness Index (NRI), The Global Competitiveness Index (GCI), The Digital Economy and Society Index (DESI). Poland leads in digital public services and mobile broadband among the Visegrad Countries.
Download file

Article file

Bibliography

1.Akamatsu, K. (1956). A wild flying geese pattern of Japanese industrial development: machine and tool industries. Hitotsubashi Review, 6 (5), 55-87.
2.EITO (2016). JCT Market Report 2015116 Update.
3.Gizicki, W. (2013). O zasadności istnienia Grupy Wyszehradzkiej. Rocznik Instytutu Europy
4.Środkowo-Wschodniej, li (1), 41-51.
5.Komisja Europejska (2016). Digital Economy and Society Index. Komisja Europejska (2016a). European Innovation Scoreboard.
6.Kubielas, S„ Olender-Skorek, M. (2014). ICT modernization in Central and Eastern Europe: a Schumpeterian catching up perspective. International Economics and Economic Policy, li (1-2), 115-136.
7.Łastawski, K. (2014). Dzialalność Polski w Grupie Wyszehradzkiej (1991-2014). Homo Politi¬cus, 9, 45-57.
8.Sadecki, A (2013). Grupa Wyszehradzka - środkowoeuropejski przykład współpracy regional¬nej. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, li (1), 93-105.
9.Wach, A (2010). Znaczenie oraz rola Grupy Wyszehradzkiej w latach 1991-2007. Słupskie
10.Studia Historyczne, 16, 217-227.
11.World Economic Forum (2012). The Global Information Technology Report. World Economic Forum (2013). The Global Information Technology Report. World Economic Forum (2014). The Global Information Technology Report. World Economic Forum (2015). The Global Information Technology Report. World Economic Forum (2015a). The Global Competitiveness Report 2015-2016. World Economic Forum (2016). The Global Information Technology Report.