Search

Result: Found records: 324 (record limit: 100, number of pages: 4).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Karnoprawna regulacja nieodpłatnego zatrudniania osób pozbawionych wolności
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2015 (12) 2015 Go to
2. Konflikt ról rodzinnych i zawodowych a poczucie satysfakcji z życia
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2015 2015 Go to
3. Czy można ukryć się przed kulturą medialną?
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2014 2014 Go to
4. The effects of the use of ICT by tourism enterprises
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Go to
5. Relations of Latent Anthropometric Dimentions to Succees in Judo Bout
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 8, No. 4/2014 2014 Go to
6. Corporate governance model in Ukraine: The conflict resolution problems
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Go to
7. Działalność edukacyjna leśnych kompleksów promocyjnych w polsce – wyniki badań
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Go to
8. Metody internalizacji efektów zewnętrznych w rolnictwie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Go to
9. Green building – wyzwanie dla rynku nieruchomości mieszkaniowych (przypadek Olsztyna)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Go to
10. Qui perd gagne, czyli przegrany wygrywa. Szkic z Sartre’owskiej fenomenologii spojrzenia
(Nowa Krytyka)
35 rok 2015 2015 Go to
11. Zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowym z wykorzystaniem nowoczesnych technik i technologii informatycznych
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
12. Legitymacja do zaskarżenia uchwał samorządu terytorialnego do sądu administracyjnego oparta na kryterium naruszenia interesu prawnego
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Go to
13. Nacjonalizm. Ewolucja myśli politycznej. Zarys problemu
(Acta Politica Polonica)
2/2015 (32) 2015 Go to
14. Działalność dydaktyczna, wychowawcza oraz opiekuńcza Szkoły Międzynarodowej w Szczecinie w kontekście rozwoju szkolnictwa niepublicznego po 1989 roku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2015 2015 Go to
15. Miód w gospodarce komturstwa malborskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2016 2016 Go to
16. Metodologiczne podstawy istoty potencjału marketingowego linii lotniczej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Go to
17. Budownictwo pasywne elementem modelu M ekorozwoju oraz filarem wizerunku Wrocławia i Dolnego Śląska
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
18. Budowa wizerunku wymiaru sprawiedliwości
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
19. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TRANSPORTU JAKO WYZWANIE EKONOMICZNE
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Go to
20. Interakcje w przestrzeni – nowe trendy w animacji turystyki
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Go to
21. Strategia hands-on activity w kreowaniu geoproduktów w kontekście edukacji, interpretacji i promocji geodziedzictwa na Roztoczu (środkowowschodnia Polska)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Go to
22. EKONOMICZNE KORZYŚCI ZASTOSOWANIA RACHUNKU TDABC W ZAOPATRZENIU USŁUG BUDOWLANYCH
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Go to
23. Analiza potrzeb i oferty szkół wyższych województwa zachodniopomorskiego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Go to
24. AUF DEN SPUREN DER ‚NEUEN BÜRGERLICHKEIT‘ IN ARNO GEIGERS ROMAN "ALLES ÜBER SALLY"
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 23 2014 Go to
25. DAS PETRI-WÖRTERBUCH (1806-1929) – EIN LEXIKOGRAFISCHER ERFOLG
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 23 2014 Go to
26. Słuchacze Szkoły Prawniczej Ministerstwa Sprawiedliwości w Szczecinie skierowani na odbycie aplikacji sądowej w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Na podstawie akt osobowych aplikantów Sądu Apelacyjnego i Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Go to
27. Wybrane aspekty prawne projakościowej reorientacji w polskim szkolnictwie wyższym a paradygmat zarządzania jakością
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Go to
28. System jakości kształcenia wydziału Y w szkole wyższej X z perspektywy kryteriów modelu CAF
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Go to
29. Rola rolnictwa w kreowaniu trwałego rozwoju
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Go to
30. Polski handel zagraniczny produktami ICT w latach 2005–2013
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Go to
31. Od upartyjnienia do „ulokalnienia”? Przypadek zachodniopomorskich powiatów grodzkich w wyborach 2014 roku
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2015 2015 Go to
32. Strategie adaptacji polskich uniwersytetów do współczesnej rzeczywistości społecznej
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2015 2015 Go to
33. Kuglarstwo, szarlataneria czy doświadczenie świata nadprzyrodzonego: słownictwo spirytystyczne w "Emancypantkach" Bolesława Prusa
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Go to
34. Słownictwo pospolite w "Słowniku warszawskim" wobec rozstrzygnięć normatywnych w polszczyźnie przełomu XIX i XX wieku (litery A–N)
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Go to
35. Słownik polsko-łaciński Antoniego Bielikowicza (1863–1866) – między słownikiem Lindego a "Słownikiem wileńskim"
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Go to
36. Caloric Restriction Diet (CR diet) or Mediterranean Diet (MD) - Which is the Best Choice for Former Athletes?
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Go to
37. Budowa synonimów głównych w polskiej terminologii medycznej drugiej połowy XIX wieku
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Go to
38. „Bzik na punkcie mieszkania”, czyli mieszkanie i jego otoczenie w Prusach w latach 1871 – 1918
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
39. Przedsiębiorstwa high-tech w kreowaniu nowych rozwiązań aplikacji mobilnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
40. Prognoza ilości notyfikacji dotyczących poważnych zagrożeń w systemie RAPEX wobec produktów pochodzących z Chin
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
41. Court Technology jako przykład zastosowania ICT w sądownictwie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
42. Elektroniczne systemy zarządzania sprawami jako przykład dobrych praktyk
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
43. Cyfryzacja czytelnictwa książek wśród studentów – badanie międzynarodowe
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
44. Kształtowanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
45. Telefon komórkowy w komunikacji i edukacji śląskich studentów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
46. Współpraca nauki z biznesem na przykładzie szkolnictwa zawodowego w województwie łódzkim a kwestia talentów kadr w przedsiębiorstwach
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
47. Innowacyjny most edukacyjny nauczania logistyki w szkołach ponadgimnazjalnych – projekt platformy e-learningowej EduBridge
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
48. Niedyrektywność w poradnictwie genetycznym dotyczącym decyzji reprodukcyjnych
(Analiza i Egzystencja)
32 (2015) 2015 Go to
49. Wprowadzenie wybranej aplikacji mobilnej na rynek międzynarodowy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
50. Zakupy online – wybrane aspekty związane z decyzjami klientów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
51. Próba modelowania cen końcowych w aukcjach internetowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
52. Organizacje inteligentne wobec wyzwań e-gospodarki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
53. Ewolucja przedsiębiorstw społeczeństwa informacyjnego a elastyczność pracy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
54. Prognozy rozwoju rynku pracy w społeczeństwie informacyjnym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
55. Spór o niezależność Macedonii we współczesnej ,,zjednoczonej” Europie. Część 1. Okres do wybuchu II wojny światowej
(Acta Politica Polonica)
1/2011 (24) 2011 Go to
56. Spór o niezależność Macedonii we współczesnej ,,zjednoczonej” Europie. Część 2. Od II wojny światowej do współczesności
(Acta Politica Polonica)
1/2012 (25) 2012 Go to
57. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Perspektywy rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku”
(Acta Politica Polonica)
1/2012 (25) 2012 Go to
58. Przesłanki Stanowiska Federacji Rosyjskiej i Turcji wobec Wiosny Arabskiej na przykładzie Syrii
(Acta Politica Polonica)
1/2013 (26) 2013 Go to
59. SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE JAKO DEWELOPERZY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
60. ROZWÓJ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
61. Zielony wizerunek firmy w kontekście rozwiązań budownictwa przyszłości z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
62. DESIGN MANAGEMENTJAKO ODPOWEIDŹ NA WYZWANIA STAWIANE PRZEZ KONSUMENTÓW PRZYSZŁOŚCI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
63. Grupy producenckie jako beneficjenci restrukturyzacji rynków rolnych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
64. Generativität der Autobiographie am Beispiel von Christa Wolfs „Kindheitsmuster“
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Go to
65. Hermeneutyczna koncepcja podmiotu Martina Heideggera.
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Go to
66. A formal model for planning and controlling search and rescue actions at sea
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 124 2016 2016 Go to
67. Zum Bedürfnis der Analyse der (Un)Höflichkeit im akademischen Bereich - Neue Forschungsperspektiven
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
68. ROLNICTWO A ZIELONE MIEJSCA PRACY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
69. JAKI MECHANIZM REDUKCJI EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH ZASTOSOWAĆ W ODNIESIENU DO ROLNICTWA UNII EUROPEJSKIEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
70. INSTRUMENTY WSPIERAJĄCE ZACHOWANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
71. WSPÓŁPRACA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Z PRACODAWCAMI W PODREGIONACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
72. Studenci kierunków społecznych i humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego wobec spraw publicznych. Zainteresowanie – postrzeganie – rozprawianie
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2016 2016 Go to
73. Młodzi pszczelarze. Postawy uczniów technikum w Pszczelej Woli wobec pszczelarstwa i pszczół
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2016 2016 Go to
74. WYKORZYSTANIE USŁUG EKOSYSTEMÓW W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI NATURALNYMI W ROLNICTWIE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
75. Zasady finansowania zadań powiatu w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2016 (16) 2016 Go to
76. Porozumienia procesowe – alternatywa czy dominanta w postępowaniu karnym?
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2016 (16) 2016 Go to
77. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 30 września 2015 roku, sygn . I KZP 8/15
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2016 (16) 2016 Go to
78. Vodlozerie (North-West Russia): former social potential in the light of historical data and geographical landscape
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 1 2016 Go to
79. Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie pozyskiwania wiedzy o klientach sieci handlowych – wybrane zagadnienia
(Studia Informatica Pomerania)
nr 39 2016 Go to
80. Metodyka ewaluacji narzędzi ICT w obszarze e-zdrowia
(Studia Informatica Pomerania)
nr 39 2016 Go to
81. "Opowieść Pielgrzyma" – Ignacego Loyoli projekt autobiograficzny. Kilka uwag o gatunku, narracji, podmiocie i geście egzystencjalnym
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Go to
82. Z badań nad stanem informatyzacji polskiego sektora MSP w warunkach transformacji cyfrowej
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Go to
83. Morphological variation of Platanthera chlorantha (Orchidaceae) in forest sites of NW Poland
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Go to
84. Hybrid Constellations and National Authorship: Prose Fiction by Jaroslav Rudiš (2002–2013) and Olga Martynova (2013)
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Go to
85. Prolegomena do studiów nad wojną, konfliktem i ładem międzynarodowym
(Studia Maritima)
Vol. 29 2016 2016 Go to
86. "Syzyfowe prace" Stefana Żeromskiego jako biofikcja o dojrzewaniu do męskości
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (6) 2016 2016 Go to
87. Wycena zadośćuczynienia i odszkodowania za zmarnowany urlop w opinii turystów polskich i niemieckich w świetle wyników badań własnych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
88. Social media as a relationship marketing tool of modern university
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
89. Use of social media by public transport operators
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
90. Design management jako odpowiedź na rozwój nowych segmentów konsumentów
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
91. ICT jako narzędzie ułatwiające komunikację organizatorów transportu publicznego z otoczeniem
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
92. Determination of Capacity and Rules of the Variability of Maximum Force Using Nonlinear Mathematical Models: a Case Study.
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Go to
93. W poszukiwaniu kryterium wyboru formy opodatkowania VAT w rolnictwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
94. Zarządzanie ryzykiem katastroficznym w rolnictwie – wybrane problemy. Perspektywa międzynarodowa i Polski
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
95. Książka musi opanować ziemie odzyskane. Z czasów pionierskich książki i czytelnictwa na Pomorzu Zachodnim (1945–1949)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2016 2016 Go to
96. Koncepcja budowy elektrowni okręgowej w Łodzi w pierwszej połowie XX wieku. Pomysły, uwarunkowania, próby realizacji
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2016 2016 Go to
97. Miernictwo elektryczne na politechnice w Gdańsku w latach 1904–1945
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2016 2016 Go to
98. Uwarunkowania prawne karier akademickich w Polsce międzywojennej (1918-1939)
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Go to
99. Wojna 1920 roku wedle Józefa Piłsudskiego i Michaiła Tuchaczewskiego. Znaczenie polskiego zwycięstwa dla Europy.
(Studia Maritima)
Vol. 29 2016 2016 Go to
100. Konflikty lokalne podczas zimnej wojny jako wyraz konfrontacji zbrojnej mocarstw bez wypowiedzenia wojny.
(Studia Maritima)
Vol. 29 2016 2016 Go to
Page