Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-04
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2017 (85)
W poszukiwaniu kryterium wyboru formy opodatkowania VAT w rolnictwie
(Searching For Cr iterion To Ch oose Of VAT Taxation Form In Agriculture)

Authors: Jacek Jaworski
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Tomasz Kondraszuk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Keywords: taxation of farmers VAT in the agriculture choice of the VAT taxation form
Year of publication:2017
Page range:12 (35-46)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The indication of searching direction for a proper criterion of VAT taxation form choosing by the individual farmer in Poland. Design/methodology/approach – Literature review and evaluation of online calculators. Findings – Past proposals how to estimate the cost-effectiveness of choosing VAT taxation form by the individual farmer are inadequate and contain numerous faults. The proper criterion for this choice should be sought on the way to determine the economic benefits related to difference between VAT charged on purchase, returned VAT lump sum and the costs of keeping records of VAT. Originality/value – T he p aper p rovides a basis for the development of universal calculator of benefits or losses resulting from chosen form of taxation by farmer. The results of the analysis may also be useful in the construction of a theoretical model of Polish agriculture taxation.
Download file

Article file

Bibliography

1.Brodzińska, K. (2015). Podatek VAT w rolnictwie a proces modernizacji gospodarstw rolnych – studium przypadku. Roczniki Naukowe SERiA, XVII (3), 56–61.
2.Dziemianowicz, R.I. (2006). Podatek od wartości dodanej a rynek rolny. Roczniki Naukowe SERiA, VIII (2), 30–34.
3.eGospodarka.pl (2016). Pobrane z: www.podatki.egospodarka.pl/kalkulator/vat-w-rolnictwie-ryczalt-czy-vat.
4.Filipiak, T. (2007). Podatek VAT w gospodarstwach rolnych. Roczniki Naukowe SERiA, IX (1), 109–114.
5.Gruziel, K. (2009). Skutki zmian w rozliczaniu podatku VAT w gospodarstwach indywidualnych. Roczniki Naukowe SERiA, XI (1), 130–135.
6.Infor.pl (2016). Pobrane z: http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/podatki-na-wsi/142109,Czy-rolnikowi-oplaca-siebyc-czynnym-podatnikiem-VAT.html.
7.Szelągowska, A., Goraj, L. (2000). Podatek od towarów i usług (VAT) w rolnictwie. Warszawa.
8.Turowska, W. (2010). Ewidencja, rozliczenie i skutki rozrachunków przedsiębiorstw rolniczych z tytułu podatku VAT. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 82, 229–237.
9.Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i ustawy o opłacie skarbowej. Dz.U. 68, poz. 805.
10.Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dz.U. 2016, poz. 710.
11.Węgrzyn, A. (2007). Metodyka ewidencji i rozliczania VAT w rolnictwie. Roczniki Naukowe SERiA, IX (1), 532–536.
12.Zabielska, D. (2011). Uwarunkowania zasad funkcjonowania podatku VAT w gospodarstwach rolnych. Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 89, 61–73.