Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/3-16
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 44/3 2016
ROLNICTWO A ZIELONE MIEJSCA PRACY
(Agriculture and green jobs)

Authors: Małgorzata Rutkowska-Podołowska
Politechnika Wrocławska

Łukasz Popławski
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Keywords: green jobs sustainable development biogas plant
Data publikacji całości:2016
Page range:8 (201-208)
Klasyfikacja JEL: F64 J43 O13 Q19
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper presents the workplace to promote environmental protection (i.e. green jobs). The authors pointed out what are green jobs means. Further, the creation of new jobs in the agriculture department were analyzed. They pointed out the purpose of their creation. In addition, it stressed that green jobs are a chance to reduce the pressure on the environment.
Download file

Article file

Bibliography

1.Agriculture and Rural Convention. Pobrane z: www.arc.2020.eu (10.04.2016).
2.Gil, B.M.-T., Belén, A., López, S., Murillo, L.M. (2013). Sustainlabour. Green Jobs and Related Policy Frameworks. An Overview of the European Union. Pobrane z: http://www.sustainlabour.org/documentos/Green%20and%20decent%20jobs-%20An%20Overview%20from%20Europe%20FINAL.pdf (8.06.2016).
3.Global Reporting Initiative (2015). Reporting Principles and Standard Disclosures.
4.Inicjatywy lokalne: Na Zamojszczyźnie powstanie sieć lokalnych biogazowi. Newseria Biznes. Pobrane z: http://www.chronmyklimat.pl/wiadomosci/inicjatywy-lokalne/na-zamojszczyznie-powstanie-siec-lokalnych-biogazowni (2.05.2016).
5.Komisja Europejska (2012). SWD (2012) 92, Strasburg.
6.Kryk, B. (2014). Czas na zielone kołnierzyki. Ekonomia i Środowisko, 3 (50), 10–20.
7.Miłaszewicz, D. (2011). Sytuacja na rynku pracy, a zakres jego regulacji. Zarządzanie i Edukacja, 78, 105–118.
8.Program dla klimatu. Pobrane z: http://zielonasiec.pl/programy/program-dla-klimatu/(8.05.2016).
9.Raport Nasza Wspólna Przyszłość (Report of the World Commission on Environment and Development) (1987). Światowa Komisja Środowiska i Rozwoju ONZ.
10.Rutkowska-Podołowska, M. (2016). Zielone miejsca pracy, jako ekoinnowacja. Kraków (w druku).
11.Rutkowska-Podołowska, M., Sulich, A. (2016). Zielone miejsca pracy w gospodarce (w druku).
12.Szyja, P. (2015). Zielona gospodarka w Polsce – stan obecny i perspektywy. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 41 (1), 432–447.
13.Zazielenianie lokalnych rynków pracy w Polsce – wykorzystanie doświadczeń Unii Europejskiej (2007). Warszawa: Instytut na rzecz Ekorozwoju.
14.www1: http://www.zieloniprzedsiebiorcy.eco.pl/greenentrepreneurs/trends.html (10.04.2016).