Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 117 2015
Kształtowanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
(Shaping the cyberspace security)

Authors: Halina Świeboda
Akademia Obrony Narodowej
Keywords: ICT security cyberspace threats
Year of publication:2015
Page range:10 (777-786)

Abstract

Important problems of modern society include those that are generated by the development of ICT. In particular, the risks that have emerged along with their application. The effects of threats affect the level of security, which significantly determines the quality of community life and provides a stable socio-economic development. The article presents the results of analyzes of trends in the development of technology and evolving threats, which are the basis for developing a cyber security policy in the context of national security.
Download file

Article file

Bibliography

1.Global ICT developments and trends 2030, http://www.ballaratict.com.au/bict_2030/report/ch04.php.
2.http://www.cert.gov.pl/portal/cer/30/23/Rzadowy_program_ochrony_cyberprzestrzeni_RP_na_lata_20092011__zalozenia.html.
3.http://www.gartner.com/technology/analysts.jsp.
4.Internet Reports: The Internet of Things; Geneva, November 2005, http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/pol/S-POL-IR.IT-2005-SUM-PDF-E.pdf.
5.Kaspersky Security bulletin 2014, http://securelist.pl/analysis/7298,kaspersky_security_bulletin_2014_ogolne_statystyki_dla_2014_r.html.
6.Kaspersky Security bulletin. Prognozy na 2015, http://securelist.pl/analysis/7296,kaspersky_security_bulletin_2014_prognozy_na_2015_rok.html.
7.Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Ministerstwo Administracji
8.i Cyfryzacji, czerwiec 2013.
9.Raport Panda Software, http://www.pzb.net.pl/index.php/Latest/Supermarket-zlosliwych-kodow.html.
10.Raport Trend Micro, http://www.trendmicro.pl/cloud-content/us/pdfs/security-intelligence/reports/rpt-zero-days-hit-users-hard-at-the-start-of-the-year.pdf.
11.Świeboda H. (2012), Ograniczenie swobody działania w cyberprzestrzeni, w: Metodo-logia badań bezpieczeństwa narodowego, red. P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H. Świe-boda, Wyd. AON, Warszawa.
12.Świeboda H. (2013), Problem prywatności w społeczeństwie informacyjnym, ZN Eko-nomiczne Problemy Usług nr 763, Szczecin.