Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 123 2016
Rozwój e- administracji w Polsce
(The development of e-administration in Poland)

Authors: Renata Jedlińska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Beata Rogowska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Keywords: digital exclusion digitization the DESI the progress of civilization public administration
Year of publication:2016
Page range:11 (137-147)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The progress of civilization, undoubtedly contributed to the development of information and communication techniques. Thanks to the new terms and conditions have been created for communication of citizens with the State, increasing opportunities for participation by citizens in public life of the country. Currently, the Poles still in limited use of e-government solutions because of their imperfection. Thus, every effort should be made to the presentation of the desired content more comprehensible and transparent, and thus prevent the discouragement, the digital divide and the information society.
Download file

Article file

Bibliography

1.Budkiewicz M. (2006), Internet w instytucjach publicznych, zagadnienia prawne, Warszawa.
2.Dygaszewicz J., Madejczyk M., Wolszczak J., Kraska M., Kawecki T. (2015), Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2015, red. V. Szymanek, Warszawa.
3.Janowski J. (2009), Administracja elektroniczna – kształtowanie się informatycznego prawa administracyjnego i elektronicznego postępowania administracyjnego w Polsce, Warszawa.
4.Kasprzyk B. (2011), Aspekty funkcjonowania e-administracji dla jakości życia obywateli, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo informacyjne – regionalne aspekty rozwoju, zeszyt nr 23, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
5.Kozłowska B., Osowski Sz. (2010), Miejsce dla obywateli: e-administracja, Warszawa.
6.Mikulski K. (2008), Technologia informacyjna w administracji i dla administracji, Bydgoszcz.
7.Perdał R. (2014), Czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie lokalnym w Polsce, Poznań.
8.http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=8826.
9.http://eurosai-it.org/nowa/documents/activities/polish__e_gov.pdf.
10.https://mac.gov.pl/e-uslugi.
11.https://wirtualnysegregator.org/repository/PLIKI/DOKUMENTY/PODRECZNIKI/Specjalistyczne/Miejsce_dla_obywateli_e_administracja.pdf.