Search

Result: Found records: 11.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Wybrane elementy związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
2. Archiwizacja dokumentów elektronicznych – nowy trend w rozwoju IT
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
3. Cyfryzacja czytelnictwa książek wśród studentów – badanie międzynarodowe
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
4. Pełna cyfryzacja sektora gospodarki i jej możliwe konsekwencje – przykład mediów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
5. The evaluation of the digital competences of poland and polish enterprises in the concept of the multi-criteria measurement of digitization
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
6. Rozwój e- administracji w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
7. Jednolity Plik Kontrolny - korzyści i koszty cyfryzacji w MSP
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
8. Cyfryzacja przestrzeni organizacyjnej – w kierunku streamingu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
9. Analiza socjologiczna cyfrowej transformacji usług publicznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Go to
10. Cyfryzacja jako innowacyjna perspektywa rozwoju Polski na tle Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
11. Transformacja Estonii po rozpadzie Związku Radzieckiego. Determinanty historyczne i analiza porównawcza skutków
(Acta Politica Polonica)
2/2022 (54) 2022 Go to
Page