Acta Politica Polonica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432     eISSN: 2719-4388    OAI    DOI: 10.18276/ap.2021.51-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 1/2021 (51)
Zagrożenia naturalne dla bezpieczeństwa ekologicznego w powiecie gryfińskim
(Natural hazards to ecological security of Gryfino country)

Authors: Mateusz Szymczak ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Społecznych
Keywords: ecological security natural hazard natural disaster crisis management public administration
Year of publication:2021
Page range:15 (35-49)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Ecological security, which refers to the preservation of an adequate ecosystem and a biological balance in a close area, was a term which oscillated around the daily sense of security of the inhabitants of a region. Natural hazards was a counterpart aimed at the dangers lurking, for example, in areas of natural value and strict protection, which was very often financed and controlled by EU bodies. The aim of the research paper was to confirm the impact of natural hazards on the state of ecological safety in the district of Gryfino. The research methodology was based mainly on institutional and legal sources. It was initial to analyse existing documents. A key aspect became the use of one of the research techniques which is an interview with a retired Border Guard officer. Gryfino County is a region of local self-government and thus of second-level administrative division in Poland. Its great advantage was not only its geographical location in the midst of the so-called Polish Amazonia, i.e. areas of a network of canals and old riverbeds connected to each other, but also its proximity to the Federal Republic of Germany. Cross-border cooperation has been developing promisingly since the period of political transformation at the security level. The public security services, through mutual assistance and common exchange of information, have been able to implement projects and programmes to improve the environment of the territories. In conclusion, it could be said that the inhabitants of both the eastern and cross-border parts of the county were exposed to natural disasters. However, it is worth noting that due to the presence of water areas they were more diverse and unpredictable in nature. Environmental awareness among the inhabitants was extremely important, but at the same time it had to be supported by the creation of a civil society in the capital’s charming areas. Appropriate coordination of public safety services, innovative local government policies and the involvement of residents were able to counteract the form and strength of natural hazards and their direct impact on ecological safety in the Griffin district.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bilski, A., Kowalczyk K. (2016). Elementarz bezpieczeństwa Pomorza Zachodniego. Szczecin: WZP.
2.Biuletyn Informacji Publicznej w Gryfinie. Pobrane z: http://bip.gryfino.powiat.pl/index.php?show=saad_bija (20.09.2020).
3.Cedyński Park Krajobrazowy. Pobrane z: http://www.zpkwz.pl/parki-krajobrazowe/cedyski-park-krajobrazowy/ (19.08.2020).
4.Charakterystyka rozmiar w oraz zasięg powodzi 1997 roku w dorzeczu Odry. Pobrane z: http://zbc.uz.zgora.pl/repozytorium//Content/45745/PDF/11_zawadka_powodz.pdf.
5.Czembor, J., Radecki, A. (2000). Strategia rozwoju miasta i gminy Gryfino. Barzkowice: Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszar w Wiejskich.
6.Fehler, W., Piątek, J., Podg rzańska, R. (2017). Leksykon Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Szczecin: Minerwa.
7.Głos Szczeciński-reportaż z powodzi 2010 w powiecie gryfińskimhttps://gs24.pl/powodz-2010-zachodniopomorskiepod-okiem-naszego-reportera-raport-na-zywo/ar/5395966 (17.08.2020).
8.Kiełbień, I. (2006). Polskie prawo wodne. Warszawa: Wolters Kluwer.
9.Kitler, W., Czuryk, M., Karpiuk, M. (2012). Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
10.Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Pobrane z: http://www.kppspgryfino.pl/page/23/lodzie.html (01.09.2020).
11.Konstytucja RP z 2.04.1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).
12.Miler, K. (2017). Smog w gminie Gryfino. Gazeta Gryfińska, 10.10., 8.
13.Miler, K. (2018). Drony-ochrona przeciwpożarowa. Gazeta Gryfińska, 7.08., 19.
14.Nadleśnictwo Rudy Raciborskie. Pobrane z: https://rudy-raciborskie.katowice.lasy.gov.pl/historia/-/asset_publisher/1M8a/content/pozar-lasu-w-1992-roku-1#.XufDnUUzbIU (17.08.2020).
15.Obrona cywilna w Polsce. Pobrane z: http://www.obronacywilna.org/oc/.
16.Park Narodowy Dolina Dolnej Odry. Pobrane z : h ttps://www.nationalpark-unteres-odertal.de/pl/park-narodowy--doliny-dolnej-odry (11.09.2020).
17.Pilżys, J. (2007). Zarządzanie kryzysowe. Szczecin, Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
18.Powiat gryfiński. Pobrane z: https://www.gryfino.powiat.pl/gmina-gryfino (17.08.2020).
19.Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Pobrane z: http://www.rzgw.szczecin.pl/search/index?q=gryfino (01.09.2020).
20.Remont, R. (2018). Obserwator Nadodrzański, 14, 7.
21.Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20.12.2005 r. w sprawie standard w emisyjnych z instalacji.
22.Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Pobrane z: https://rcb.gov.pl/%E2%80%9Epowodz-%E2%80%93-infrastruktura-%E2%80%93-finansowanie%E2%80%9D-%E2%80%93-konferencja-polskiej-izby-ubezpieczen/(18.09.2020).
23.Skażenie wody pitnej w Gryfinie. Pobrane z: http://radioszczecin.pl/1,38482,skazenie-wody-w-gryfinie (23.09.2020).
24.Słownik języka polskiego. Pobrane z: https://sjp.pwn.pl/slowniki/bezpiecze%C5%84stwo.html (17.08.2020).
25.Strategia Rozwoju Powiatu Gryfińskiego 2015–2020.
26.Tyrała, P. (2001). Zarządzanie kryzysowe. Toruń, Obronność.
27.Urbański, A., Wieder, J., Wiśniewska, L. (1998). Stan i gł wne kierunki rozwoju Miasta i Gminy Gryfino – ukierunkowaniapolityki miasta. Gryfino: UMiG Gryfino.Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 26.04.2007 r. (Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590).
28.Ustawa z 18.04.2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. 2002 nr 62 poz. 558).
29.Ustawa z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351).
30.Ustawa z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627).
31.Ustawa z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880).
32.Ustawa z 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566).
33.Zagrożenia okresowe występujące w Polsce. Pobrane z: http://rcb.gov.pl/wpcontent/uploads/2011/02/zagr_okres1.pdf (18.08.2020).
34.Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Pobrane z: http://www.zpkwz.pl/parki-krajobrazowe/szczecinski-park-krajobrazowy/ (11.08.2020).