Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.40-19
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / ZN 867 PZFiM nr 40
Administracja publiczna na rzecz rozwoju gospodarki regionu – wybrane problemy kształtowania współpracy z MSP w regionie łódzkim
(Public Administration for the Development of the Regional Economy – Selected Problems of the Development of Cooperation with the SME’s within the Region of Lodz)

Authors: Mirella Barańska-Fischer
Politechnika Łódzka
Keywords: cooperation Lodz region SME public administration region's development
Year of publication:2015
Page range:10 (229-238)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The development of each territorial unit is connected with the influence of many factors, among which on the one hand, a vital role plays the effect of public authorities in creation of a pro-innovation environment for the market players which are localized within it and on the other hand - for all those who are potentially interested in the allocation of their resources in these particular area. The method and nature of the impact of both governmental and local administrative bodies for the development of the SME sector constitutes a major challenge for local authorities whose support (at various levels of its functioning) is expected by the entrepreneurs. The paper discusses selected issues related to the cooperation of small and medium-sized enterprises within the region of Lodz with public authorities in order to strengthen and/or re-build the potential of the economy within the represented spatial unit.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bąk M., Grabowski M., Kuławczuk P., Nowicki M., Wargacki M., Wojnicka E., Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionalny, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001.
2.Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 roku, GUS, Warszawa 2014.
3.Elastyczność organizacji, red. R. Krupski, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008.
4.Węglarz S., Tutejsi i inni. O etnograficznym zróżnicowaniu kultury ludowej, Wyd. Łódzkie Studia Etnograficzne, t. XXXVI, Łódź 1997.