Studia Informatica Pomerania

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2016.41-01
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 41
Model komunikacji elektronicznej pomiędzy interesariuszami a jednostkami samorządu terytorialnego na poziomie gminy wykorzystujący technologie WEB 2.0
(Model of Electronic Communications in Local Government Units in District Level using Technologies Web 2.0)

Authors: Krzysztof Hauke
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wydział Zarządzania Informatyki i Finansów
Keywords: communication communication model local government unit WEB 2.0 technology
Year of publication:2016
Page range:12 (5-16)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

One of the basic features of the information society is a continuous information processing. This information is generated inter alia as a result of the communication process. The units of local self-government at the municipal level communication process stems from the mission they have to fulfill these institutions. Settlement of the case requires contact between the residents of the municipality, companies engaged in economic activities or foundations of different status on theone hand and the office of the municipality on the other. The current solutions based solutions are not fully satisfied the information society. The paper will be presented a model of communication in units of local self-government at the municipal level, which uses Web 2.0 technology.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bakalarski, K. (2014). Komunikacja a rozwój społeczności lokalnych. Warszawa: Difin.
2.Barge, K.J., Spitzberg, H.B., Morreale, P.S. (2015). Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza, umiejętności. Warszawa: PWN.
3.Flieger, M. (2012). Zarządzanie procesowe w urzędach gmin. Model adaptacji kryteriów dojrzałości procesowej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
4.Hauke, K. (2016). Koncepcja zarządzania wiedzą 2.0 w kreowaniu zasobów informacyjnych przedsiębiorcy. W: P. Pyplacz, D. Dudek (red.), Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Determinanty rozwoju współczesnych organizacji (s. 75–88). Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
5.Penc, J. (2010). Komunikacja i negocjowanie w organizacji. Warszawa: Difin.
6.Serwis samorządowy PAP. (2016). Bogaci i biedni. Ranking najbogatszych i najbiedniejszych gmin 2016. Pobrano z: http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/161549/Bogaci-i-biedni--Ranking-najbogatszych-i-najbiedniejszych-gmin-2016 (20.11.2016).
7.Web (2016). Web 1.0 vs Web 2.0 vs Web 3.0 vs Web 4.0 vs Web 5.0 – A bird’s eye on the evolution and definition. Pobrano z: https://flatworldbusiness.wordpress.com/flat-education/previously/web-1-0-vs-web-2-0-vs-web-3-0-a-bird-eye-on-the-definition/(20.11.2016 ).
8.Rymsza, A. (2016). Nadchodzi Web 3.0, sieci są gotowe… a my? Pobrano z: http://www.dobreprogramy.pl/Nadchodzi-Web-3.0-sieci-sa-gotowe-a-my,News,36728.html (20.11.2016 ).