Studia Informatica Pomerania

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 41

Year of publication:2016

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Model komunikacji elektronicznej pomiędzy interesariuszami a jednostkami samorządu terytorialnego na poziomie gminy wykorzystujący technologie WEB 2.0


(Model of Electronic Communications in Local Government Units in District Level using Technologies Web 2.0)
12 (5-16) Krzysztof Hauke More
2.

Technologie mobilne – bariery zastosowań w ocenie użytkowników indywidualnych – wyniki badań 2016


(Mobile Technologies – Barriers of Use in the Rating by Individual Users – Results of Research 2016)
11 (17-27) Tomasz Parys More
3.

Porównanie walidatorów do badania dostępności stron WWW


(Comparison of Validators for Studying Web-Accessibility)
12 (29-40) Łukasz Krawiec, Helena Dudycz More
4.

Analiza skuteczności prezentacji produktów w systemie sprzedaży B2B na przykładzie dystrybutora artykułów technicznych


(Analysis of the Product Presentation Efficiency in the B2B Sales System. The Case of the Technical Materials Wholesaler)
18 (41-58) Mieczysław Pawłowski More
5.

O potrzebie różnorodności. Systemy zarządzania treścią (Content Management System) w strategii przedsiębiorstwa branży IT


(Content Management Systems in the Strategy of IT Company)
10 (59-68) Łukasz Kowalik, Wojciech Drożdż More
6.

Znajomość e-usług prawnych w Polsce na przykładzie badań ankietowych


(The Universality of E-Legal Services in Poland on the Example of Surveys)
10 (69-78) Agnieszka Szewczyk More
7.

Technologia chmurowa usług typu PaaS w realizacji projektów informatycznych


(PaaS Services in Cloud Technology, for IT Project Execution)
11 (79-89) Grzegorz Szyjewski, Piotr Niemcewicz More
8.

Systemowo-dynamiczna symulacja webowa


(Web-based System Dynamics Simulation)
12 (91-102) Małgorzata Łatuszyńska More
9.

Implementacja interaktywnego kursu programowania w technologii webowej


(Implementing an Interactive Programming Course using Web Technology)
10 (103-112) Jakub Swacha More