Studia Informatica Pomerania

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2016.41-02
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 41
Technologie mobilne – bariery zastosowań w ocenie użytkowników indywidualnych – wyniki badań 2016
(Mobile Technologies – Barriers of Use in the Rating by Individual Users – Results of Research 2016)

Authors: Tomasz Parys
Uniwersytet Warszawski; Wydział Zarządzania
Keywords: mobile technologies barriers mobile devices
Year of publication:2016
Page range:11 (17-27)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The main goal of this paper is to present the barriers of mobile technology application in the rating by individual users on the basis of author’s own research done in 2016. The study shows a short characterization of the mobile technology market both in the context of the Poland and the world. An essential part of this article was devoted to barriers applying these technologies is coming across which and to discuss of them.
Download file

Article file

Bibliography

1.Chmielarz, W. (2015a). Badanie wykorzystania smartfonów z punktu widzenia klienta. W: Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 73. Bydgoszcz: PSZW, 26–38.
2.Chmielarz, W. (2015b). Porównanie wykorzystania sklepów internetowych z aplikacjami mobilnymi w Polsce z punktu widzenia klienta indywidualnego. W: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Opole: Oficyna Wydawnicza Towarzystwa Zarządzania Produkcją, II, 234–245.
3.Dziembek, D. (2016). Cloud Computing – charakterystyka i obszary zastosowań w przedsiębiorstwie.W: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Opole: Oficyna Wydawnicza Towarzystwa Zarządzania Produkcją, II, 725–739.
4.Grance, T., Mell, P. (2014). The NIST Definition of Cloud Computing. National Institute of Standards and Technology U.S. Department of Commerce. Special Publication 800-145. Pobrane z: http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/ 800-145/SP800-145.pdf (25.05.2016).
5.Kucęba, R. (2015). Model cloud computing. Taksonomia pojęć i własności. Pobrane z: www.klaster3x20.pl/sites/default/files/BZEP/12/KUC%C4%98BA%20Robert%20-%20MODEL%20CLOUD%20COMPUTING.pdf (12.05.2016).
6.Parys, T. (2012). Bariery wdrożeniowe systemu informatycznego klasy ERP i metody ich przezwyciężania. W: J. Kisielnicki, M. Pańkowska, H. Sroka (red.), Zintegrowane systemy informatyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 247–269.
7.Parys, T. (2005). Bariery wdrożeniowe systemu zintegrowanego klasy ERP i ich postrzeganie przez użytkowników. W: M. Rószkiewicz, E. Wędrowska (red.), Informacja w społeczeństwie XXI wieku. Warszawa: SGH, 171–182.
8.Parys, T. (2015a). Bariery wdrożeniowe związane z wykorzystaniem cloud computing oraz ich przejawy w ocenie użytkowników, Problemy Zarządzania, 13, 2(52), 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe WZ UW, 217–227.
9.Parys, T. (2015b). Cloud computing – korzyści i bariery wdrożenia oraz ich przejawy w ocenie użytkowników. W: R. Knosala, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Opole: Oficyna Wydawnicza Towarzystwa Zarządzania Produkcją, II, 799–809.
10.Parys, T. (2016a). Ograniczenia wykorzystania zjawiska mobilności dla użytkownika. W: W. Chmielarz (red.), Mobilne aspekty technologii informacyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe WZ UW, 133–144.
11.Parys T. (2016b) Identyfikacja barier zastosowania technologii mobilnych z perspektywy użytkowników indywidualnych, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 281/16, 142–154.
12.Piechocki, W. (2016). Jørgen Bang-Jensen o wynikach Play za 2015 rok – wideo. Pobrane z: gsmonline.pl/artykuly/jorgen-bang-jensen-play-wyniki-2015-wideo. (24.04.2016).
13.Raport (2016). Raport DIGITAL 2016. Pobrano z: mobirank.pl/2016/01/27/mobile-digital-w-polsce-na-swiecie-2016 (26.04.2016).
14.Raport (2015). Raport POLSKA.JEST.MOBI 2015. Pobrane z: www.tnsglobal.pl/coslychac/files/2015/05/POLSKA_JEST_MOBI_2015.pdf. (8.05.2016).
15.Sowa, B. (2016). Telekomy łowią klientów na internet za pomocą sieci mobilnych. Pobrane z: serwisy.gazetaprawna.pl/telekomunikacja/artykuly/939431,internet-lte-telekomunikacja-sieci-mobilne.html (12.05.2016).
16.Telepolis (2016). Pobrano z: www.telepolis.pl/wiadomosci/rynek-internetu-mobilnego-i-uslug-dodanych-wzrosl-w-2015-roku-o-164,2,3,35879.html (12.05.2016).
17.Wirtualne media (2016). Pobrano z: www.wirtualnemedia.pl/artykul/2-miliardy-uzytkownikow-smartfonow-naswiecie-w-2016-r-polska-w-top-25# (16.05.2016).
18.Wielki, J. (2012). Modele wpływu przestrzeni elektronicznej na organizacje gospodarcze. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.