Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.3.43-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 3 (43) 2018
Narrow-gauge railway as a tourist attraction illustrated by the example of Zachodniopomorskie voivodeship

Authors: Grażyna Rosa
University of Szczecin Faculty of Management and Economics of Services Department of Marketing of Services
Keywords: narrow-gauge railway tourist attraction
Year of publication:2018
Page range:10 (105-114)
Klasyfikacja JEL: L92 R49 Z32 Z33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article discusses the essence of a tourist attraction as an element of a tourist product. It was assumed that narrow-gauge railways are often considered a tourist attraction, which is understood as an interesting way of spending free time and learning about monuments and nature, means of transport, as well as an element of the tradition and history of the railway industry. The aim of this article is to indicate the importance of narrow-gauge railway transport as a tourist attraction as illustrated by the case of Zachodniopomorskie voivodeship. In order to achieve this, desk research method has been applied in respect to available literature and the results of secondary research conducted at the request of the Railway Transport Office and the Central Statistical Office. The analysis covers transport performed by narrow-gauge railways in Poland within the period 2014-2016. The article is of research nature.
Download file

Article file

Bibliography

1.Altkorn, J. (1994). Marketing w turystyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Analiza walorów turystycznych powiatów i ich bezpośredniego otoczenia (2017). Retrieved from: http://stat.gov.pl/z- prac-studialnych/opracowania-eksperymentalne/analiza-walorow-turystycznych-powiatow-i-ich-bezposredniego- otoczenia,7,1.html.
3.Dziedzic, E. (1988). Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania turystycznego. Monografie i Opracowania,442.
4.Gołembski, G. (ed.) (2009). Kompendium wiedzy o turystyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.http://morzeprzygody.eu/?page_id=567.
6.http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/statystyka-dlapolityki-spojnosci/realizacja-prac-metodologicznych-analiz-
7.ekspertyz-oraz-prac-badawczych-na-potrzeby-politykispojnosci/inne-prace-badawcze.
8.http://www.turystka07.fora.pl/geografia-turyzmu,32/podstawowe-pojecia-z-geogr-turyzmu-wyklad-ii,154.html.
9.https://depot.ceon.pl/.../Atrakcje%20turystyczne,%20dziedzictwo%20i%20jego%20int.
10.Kaczmarek, J. (2005). Produkt turystyczny. Pomysł. Organizacja. Zarządzanie. Warszawa: PWE.
11.Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2002). Produkt turystyczny albo jak organizować poznanie świata. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
12.Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2010). Produkt turystyczny. Pomysł — organizacja — zarządzanie. Warszawa: PWE.
13.Kolej wąskotorowa w Polsce. Dane rynkowe oraz zasady funkcjonowania, bezpieczeństwo, ochrona dziedzictwa kolei (2017). Warszawa: Urząd Transportu Kolejowego.
14.Kruczek, Z., Sacha, S. (1997). Geografia atrakcji turystycznych Polski. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Ostoja”. Lijewski, T., Mikułowski, B., Wyrzykowski, J. (2008). Geografia turystyki Polski. Warszawa: PWE.
15.Marciszewska, B. (2010). Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń. Warszawa: C.H. Beck
16.Mazurkiewicz, L. (1999). Produkt turystyczny w ujęciu marketingu terytorialnego. In: K. Pieńkos (ed.), Konkurencyjność produktu turystycznego. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
17.Medlik, S. (1995). Leksykon podróży turystyki hotelarstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
18.Meyer, B. (2015). Konsument na rynku usług turystycznych. In: G. Rosa (ed.), Konsument na rynku usług. Warszawa: C.H. Beck.
19.Meyer, B. (ed.) (2006). Obsługa ruchu turystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
20.Niezgoda, A. (2006). Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
21.Nowacki, M. (2000). Atrakcje turystyczne, dziedzictwo i jego interpretacja.
22.Parowozy wąskotorowe w 2018 r. (2018). Retrieved from: http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/parowozy-waskoto- rowe-w-2018-r-87225.html
23.Pieńkos, K. (ed.) (1999). Konkurencyjność produktu turystycznego. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
24.Rada Języka Polskiego (2018). Retrieved from: http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id= 1758:atrakcja-turystyczna&catid=44&Itemid=145
25.Rosa, G., (ed.) (2015). Konsument na rynku usług. Warszawa: C.H. Beck.
26.Uniwersalny Słownik Języka Polskiego PWN (2006). Warszawa.
27.Zdon-Korzeniowska, M. (2009). Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
28.Zmyślony, P. (2008). Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
29.Zmyślony, P, Niezgoda, A. (2003). Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.