Search

Result: Found records: 20.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Running Anaerobic Sprint Test, Lactate Minimum and Critical Velocity Protocol in Shuttle Futsal Testing
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Go to
2. Promocja zasobów kolejowych przewozów pasażerskich na przykładzie inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
3. Rozwój konkurencji na rynku usług transportowych – uwarunkowania i kierunki
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Go to
4. Zróżnicowanie wykorzystania bazy noclegowej na wybrzeżu atlantyckim Argentyny
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Go to
5. Relacje zadłużenia w kredytach i pożyczkach oraz opodatkowania do przychodów ze sprzedaży w podmiotach sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
6. Marketing zewnętrzny przewoźnika kolejowego na rynku przewozów pasażerskich
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
7. Zastosowanie modelu probitowego oraz uciętego liniowego modelu prawdopodobieństwa do analizy kondycji ekonomiczno-finansowej wybranych przedsiębiorstw z indeksu mWIG40
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
8. Nowe tendencje w polityce pieniężnej po kryzysie finansowym 2008–2012
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
9. Zastosowanie modeli upadłości przedsiębiorstw do oceny kondycji ekonomiczno- -finansowej wybranych przedsiębiorstw z indeksu WIG-spożywczy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Go to
10. Wspólny bilet kolejowy jako element kształtowania zachowań komunikacyjnych na rynku przewozów pasażerskich
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Go to
11. The concept and assessment of the implementation of an integrated rail ticket on the passenger transport market
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
12. Narrow-gauge railway as a tourist attraction illustrated by the example of Zachodniopomorskie voivodeship
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Go to
13. Railway transport as a determinant of improving the availability of area tourism products (and attractions)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
14. UWARUNKOWANIA UTWORZENIA I ROZWOJU SYSTEMU ROWERU METROPOLITALNEGO W SZCZECIŃSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (46) 2019 2019 Go to
15. Narrow-gauge railways in Poland as an element of regional tourism products
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
16. Financing infrastructure in the Polish TSL sector from EU funds
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
17. Passenger preferences in rail transport
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Go to
18. The idea of implementation of the metropolitan bike system on the example of the Szczecin Metropolitan Area
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
19. Pomeranus non cantat. Uwe Johnson i Pomorze. Topos utraconej (pierwszej) ojczyzny lub: skąd pochodzę, tego już nie ma
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2020 2020 Go to
20. Wyobcowanie terytorialne na Pomorzu Zachodnim. O Homunculusie z tryptyku Britty Wuttke
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2020 2020 Go to
Page