Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.130-15
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 130 2018
Wspólny bilet kolejowy jako element kształtowania zachowań komunikacyjnych na rynku przewozów pasażerskich
(A INTEGRATED RAILWAY TICKET AS AN ELEMENT OF SHAPING COMMUNICATION BEHAVIORS ON THE PASSENGER TRANSPORT MARKET)

Authors: Grażyna Rosa
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Keywords: integrated railway ticket communication behaviours passenger transport market
Data publikacji całości:2018-03-30
Page range:10 (153-162)
Klasyfikacja JEL: D12 L88 L92
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents the idea of a joint rail ticket in relation to the results of transport behavior research on the railway services market, which shows that passengers expect comfortable and functional trains, adequate point infrastructure (stations, stations, stops), density, proper service level, distribution adapted to their needs, and above all, minimizing the effort involved in organizing the transport, which can be provided by an integrated railway ticket. The aim of the article is to present the idea and evaluation of the implementation of an integrated railway ticket as an element of shaping communication behaviors on the passenger transport market. The research area constituted mass passenger transport (by railway undertakings) and individual transport by passenger cars in Poland. In order to achieve this goal, the desk research method was adopted, and supplemented by the available literature and the results of secondary research published by the Railway Transport Office and the Central Statistical Office (GUS). The latter opens new possibilities for railway undertakings in the scope of analysing passengers’ expectations and shaping their communication behaviour.
Download file

Article file

Bibliography

1.Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS (2015). Badanie pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce, etap III – raport końcowy. Jachranka.
2.Hebel, K. (2013). Zachowania transportowe mieszkańców w kształtowaniu transportu miejskiego. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
3.Intercity (2017). Pobrane z: https://www.intercity.pl/pl/site/o-nas/dzial-prasowy/aktualnosci/ pasazerowie-wyrazili-opinie-i-preferencje-dotyczace-rozkladu-jazdy-pkp-intercity.html (20.11.2017).
4.Kurier kolejowy (2017). Pobrane z: kurierkolejowy.eu/aktualnosci/30316/finanse-i-przepisy- -przeszkoda-przy-tworzeniu-wspolnego-biletu.html (10.11.2017).
5.Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2016 r. (2017). Pobrane z: https://utk.gov. pl/pl/aktualnosci/13293,Sprawozdanie-z-funkcjonowania-rynku-transportu-kolejowego- -w-2016-r.html (21.11.2017).
6.Urząd Transportu Kolejowego (2017a). Wykorzystanie i potencjał kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce. Warszawa.
7.Urząd Transportu Kolejowego (2017b). Koleje pasażerskie w województwach – dynamika zmian. Warszawa.
8.Wyszomirski, O. (red.) (1994). Rynek przewozów pasażerskich. Gdańsk: Wyd. UG.