Search

Result: Found records: 19.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Marketing zewnętrzny przewoźnika kolejowego na rynku przewozów pasażerskich
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
2. Pomiar energochłonności infrastruktury drogowej - koncepcja i założenia metodyczne
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
3. „Lekka Kolej Towarowa ” jako innowacyjny system wspomagający realizację przewozów towarowych na obszarach aglomeracyjnych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
4. Risk of probable incidents during railways transport
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
5. Uwagi na temat konkurencyjności kolejowego transportu towarowego w stosunku do transportu samochodowego
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
6. Studium analityczne terenochłonności infrastruktury drogowej w Polsce dla lat 2010-2014 w aspekcie ekologicznych wymogów zrównoważonego rozwoju
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
7. Istota modelowania hierarchicznego na potrzeby przewozów ładunków niebezpiecznych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
8. INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W TRANSPORCIE TOWARÓW
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
9. PROBLEMATYKA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA INFRASTRUKTURY TRANSPORTU NA ŚRODOWISKO W POLITYCE TRANSPORTOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ PO 2000 ROKU
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
10. THE CHANCES OF POLISH CONTEINER TERMANALS FOR WINNING CARGO AND SERVICES ROUTE CHINA–EUROPE–CHINA
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
11. REGULACJA DOSTĘPU DO INFRASTRUKTURY DWORCOWEJ W POLSCE I EUROPIE
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Go to
12. MODELE PRZEWOZOWE KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI W SIECI TRANSEUROPEJSKIEJ UNII EUROPEJSKIEJ
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Go to
13. Wspólny bilet kolejowy jako element kształtowania zachowań komunikacyjnych na rynku przewozów pasażerskich
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Go to
14. Efektywność zastosowań systemów ERP w Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe SA
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
15. Changes to the business breakdown structure of the railway sector in the European Union in the period 1991–2016
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
16. The concept and assessment of the implementation of an integrated rail ticket on the passenger transport market
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
17. Narrow-gauge railway as a tourist attraction illustrated by the example of Zachodniopomorskie voivodeship
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Go to
18. Railway transport as a determinant of improving the availability of area tourism products (and attractions)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
19. KOLEJOWE PRZEWOZY REGIONALNE I AGLOMERACYJNE – EWOLUCJA OFERTY PRZEWOZOWEJ W LATACH 1990–2017 I JEJ UWARUNKOWANIA INFRASTRUKTURALNE ORAZ TABOROWE
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Go to
Page