Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.48-16
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 2 (48) 2017
Istota modelowania hierarchicznego na potrzeby przewozów ładunków niebezpiecznych
(The essence of hierarchical modeling for dangerous goods conveyances)

Authors: Józef Perenc
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Keywords: hierarchical modelling cargo dangerous goods transport
Year of publication:2017
Page range:12 (177-188)
Klasyfikacja JEL: L92 O18
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Transport has always been a substantial element of national economy of every country. Nowadays, in the age of globalization and vanishing borders, international transport becomes much more effective than it was several years ago and therefore much more rational. International trade gives rise to the need of transfer of goods not only domestically but also internationally. The author of the paper used the approach proposed by B. Kos in 1998 when choosing the methodology. Main theses of the paper are as follows: road transport is predestined for gas transport; gas shippers should strictly observe ADR agreement and limit the risk of road incidents; methods of hierarchical modeling enable choosing optimal routes for dangerous goods conveyances (including gas). Therefore it is legitimate to use available methods to choose rational routes and protect dangerous goods during transport.
Download file

Article file

Bibliography

1.Downarowicz, O. (red.). (2000). Zastosowanie metody AHP do oceny i sterowania poziomem bezpieczeństwa złożonego obiektu technicznego. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
2.Grabarek, I., Bęczkowska, S. (2013). Analiza czynników warunkujących ergonomiczne warunki pracy i bezpieczeństwo podczas transportu towarów niebezpiecznych. Logistyka, 1, 1–10.
3.Grzegorczyk, K., Buchcar, R. (2015). Przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych ADR 2015. Warszawa: Wydawnictwo ADeR BUCH-CAR.
4.Kos, B. (1998). Logistyczne aspekty przepływu ładunków niebezpiecznych. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
5.Kukulska, M. (2012). Transport drogowy towarów niebezpiecznych ze szczególnym uwzględnieniem paliw płynnych. Poznań: Wyższa Szkoła Logistyki.
6.Łazor, M.E. (2017). Analiza czynników mających wpływ na przewóz materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym międzynarodowym. Praca dyplomowa. Szczecin.
7.Madej, B, Żakowski, P, Madej, R. (2009). Przewozy towarów niebezpiecznych ADR 2009. Warszawa: Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji.
8.Perenc, J, Godlewski, J. (red.). (2000). Międzynarodowe przewozy towarowe. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Transportowe.
9.Różycki, M. (2015). Prawdy, półprawdy i statystyka. Przewozy towarów niebezpiecznych i nie tylko – stan w roku 2014. TSL Manager, 3, 6.
10.Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. Dz.U. 2011, nr 227, poz. 1367.
11.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dz.U. 1997, nr 98, poz. 602.
12.Załoga, E., Wojewódzka-Król, K. (red.). (2016). Transport. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.