Search

Result: Found records: 263 (record limit: 100, number of pages: 3).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Dostępność komunikacyjna wybrzeża Chorwacji
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Go to
2. Analiza strategii rozwoju transportu na rzecz redukcji emisji CO2
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Go to
3. Problematyka kształtowania zrównoważonych systemów transportowych peryferyjnych obszarów miast na przykładzie dzielnicy przemysłowej metalchem w Opolu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Go to
4. Wykorzystanie narzędzia data mining w nadawaniu rang instrumentom konkurowania przedsiębiorstw usług transportowych sektora MSP
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
5. The country-of-origin effect in the selected transport services
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
6. Uwarunkowania uczestnictwa w tzw. ride sharing (wspólnych przejazdach) – wyniki badań użytkowników BlaBlaCar
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
7. Ceny usług komunikacji miejskiej jako element konkurencyjności na przykładzie miast województwa zachodniopomorskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2015 2015 Go to
8. Elektronizacja usług transportu publicznego na przykładzie Białostockiej Karty Miejskiej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Go to
9. Wybrane problemy marketingu usług transportowych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Go to
10. Promocja zasobów kolejowych przewozów pasażerskich na przykładzie inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
11. Nowoczesne rozwiązania w usługach publicznych na przykładzie miejskiej karty elektronicznej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
12. Czy Polska potrzebuje Kolei Dużych Prędkości?
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Go to
13. Rozwój transportu lotniczego we wschodnich prowincjach Niemiec w latach 1919–1939
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Go to
14. Przyszłościowe formy przewozów ładunków drogowo-szynowych w technologii bimodalnej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Go to
15. Przesłanki tworzenia europejskiej polityki logistycznej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Go to
16. Rozwój konkurencji na rynku usług transportowych – uwarunkowania i kierunki
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Go to
17. Publiczny transport zbiorowy w Trójmieście w kontekście równoważenia rozwoju aglomeracji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
18. WPŁYW REWITALIZACJI PRZEWOZÓW NA LINII KOLEJOWEJ ULIKOWO–KALISZ POMORSKI–WAŁCZ (PIŁA GŁ.) NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI REGIONU I MOBILNOŚCI JEGO MIESZKAŃCÓW
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Go to
19. FUNKCJONOWANIE TRANSPORTU GOSPODARCZEGO W POLSCE PO WSTĄPIENIU DO UNII EUROPEJSKIEJ
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Go to
20. Formy outsourcingu na rynku usług ze szczególnym uwzględnieniem sektora transportu lotniczego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
21. Możliwe obszary współpracy podmiotów sektora TSL z organizacjami pozarządowymi w ramach poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
22. Inteligentny system transportowy w mieście na przykładzie Białegostoku
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
23. KOLEJOWY TRANSPORT TOWAROWY W EUROPIE
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Go to
24. ANALIZA CZYNNIKÓW KSZTAŁTUJĄCYCH POPYT NA USŁUGI TRANSPORTOWE W UNII EUROPEJSKIEJ
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Go to
25. PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W WARUNKACH NIESTABILNOŚCI STRUKTUR ZARZĄDCZYCH. STUDIUM STRUKTUR DYSSYPATYWNYCH
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Go to
26. SKUTKI REZYGNACJI Z ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Go to
27. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TRANSPORTU JAKO WYZWANIE EKONOMICZNE
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Go to
28. Systemy telematyczne jako wsparcie zarządzania flotą pojazdów w transporcie drogowym – studium przypadku
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
29. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO ZA PRACOWNIKÓW ORAZ OSOBY, DO KTÓRYCH USŁUG PRZEWOŹNIK SIĘ ODWOŁUJE W ŚWIETLE KONWENCJI CMR
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Go to
30. WYDANIE RZECZY PRZEZ SPRZEDAWCĘ KUPUJĄCEMU ZA POŚREDNICTWEM PRZEWOŹNIKA
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Go to
31. ZACHOWANIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEZ TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY W RAMACH PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Go to
32. WEWNĘTRZNE DETERMINANTY FUNKCJONOWANIA TRANSPORTU W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Go to
33. ANALIZA PRZESTRZENNEGO ZRÓŻNICOWANIA ZMIAN W POTENCJALE INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W POLSCE
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Go to
34. DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE ROZWOJU TRANSPORTU WODNEGO ŚRÓDLĄDOWEGO W KRAJACH EUROPEJSKICH
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Go to
35. CHARAKTER PRAWNY UMOWY O TRANSPORT TOWARÓW RUROCIĄGIEM
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Go to
36. Komunikacja Miejska w Koszalinie w latach 1945 - 1989
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
37. Market of transport services - attempt at structural-functional identification
(European Journal of Service Management)
Vol. 18, 2/2016 2016 Go to
38. Funkcjonowanie giełd elektronicznych w branży logistycznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
39. Wpływ strategii zarządzania jakością na ocenę efektywności procesów transportowych małych i średnich przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
40. Innowacje w transporcie – na przykładzie badań w sektorze transportowym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
41. Zmiany na polskim rynku pasażerskich przewozów lotniczych w warunkach globalizacji
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Go to
42. Zamówienia publiczne w kontekście wspierania ekologii w transporcie
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Go to
43. The Influence of Sulphur Directive on the Ferry Market. Świnoujście-Ystad/ Trelleborg Ferry Lines -a Case Study
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 119 2015 2015 Go to
44. The Development of Supply Chains in the Refrigerated Cargo Freight from Spain to Poland
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 119 2015 2015 Go to
45. The Role of Air Transport in Handling the Polish Foreign Trade Contra Worldwide Trends
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 119 2015 2015 Go to
46. Przeobrażenia sieci dystrybucji biletów miejskiego transportu zbiorowego w procesach wdrażania elektronicznych systemów poboru opłat
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
47. Die wirtschaftliche Bedeutung multimodaler Transportsysteme
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
48. Prospects for transport and logistics in the European Union
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
49. Konkurencja i kooperacja w europejskim transporcie samochodowym a niemiecka ustawa MiLoG
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
50. Systemy informatyczne a rozwiązywanie problemów funkcjonalnych przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych – wyniki badań
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
51. Wettbewerb und Kooperation im Strassenverkehr
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
52. Transport economics – from Orthodoxy to Pragmatism
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
53. Sprawność funkcjonowania transportu samochodowego w Polsce w warunkach działania mechanizmów gospodarki rynkowej. Aspekty kooperacji i konkurencji
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
54. Rola regulacji w towarowym transporcie samochodowym w Niemczech, od Republiki Weimarskiej do Republiki Federalnej
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
55. Uwarunkowania dostaw i przewozów gazów technicznych w firmie MESSER
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
56. Wpływ kryzysów ekonomicznych na zmiany w morskiej żegludze światowej od końca XIX wieku
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
57. Kabotaż drogowy a wizja europejskiej przestrzeni transportu
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
58. Konkurencyjność współczesnego ciężarowego transportu samochodowego
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
59. Wpływ rozwoju infrastruktury drogowej na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw transportu samochodowego na przykładzie budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Szczecin–Gorzów Wielkopolski
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
60. Giełdy frachtowe jako narzędzia ws pomagające efektywność wykorzystania taboru samochodowego
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
61. Analiza dekompozycyjna wzrostu emisji gazów cieplarnianych z transportu samochodowego na przykładzie Polski i Rumunii
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
62. Obsługa komunikacyjna gmin ościennych na przykładzie gminy Dobra
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
63. Dobre praktyki w transporcie wodnym śródlądowym ładunków w miastach europejskich
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
64. Czynniki wyboru środka transportu w przewozach osób na lotniska na przykładzie połączenia Szczecin–Berlin
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
65. Wpływ ładowności pojazdów w transporcie samochodowym na efektywność przewozów
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
66. Weryfikacja zależności przyczynowo-skutkowych pomiędzy energochłonnością transportu samochodowego a transportochłonnością i poziomem podatków paliwowych w Polsce
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
67. BADANIE PRZYCZYNOWOŚCI W SENSIE GRANGERA POMIĘDZY PRZEWOZAMI ŁADUNKÓW PRZEZ TRANSPORT SAMOCHODOWY A WZROSTEM GOSPODARCZYM NA PRZYKŁADZIE POLSKI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
68. Assessment of changes of the size and structure of ferry transport in the Baltic Sea Region in the years 2011–2014
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 886 PTiL nr 32 2015 Go to
69. Evaluation of selected competitiveness factors of the freight rail market in Poland
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 886 PTiL nr 32 2015 Go to
70. The role of Local Self-Government in shaping the passenger transport system in the regions on the example of West Pomerania Province
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 886 PTiL nr 32 2015 Go to
71. Marketing zewnętrzny przewoźnika kolejowego na rynku przewozów pasażerskich
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
72. Strategia cenowa przedsiębiorstwa PKP Intercity na tle innych przewoźników kolejowych w Europie
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
73. Benefits and costs socio - economic construction of the S3 expressway between Szczecin - Gorzow Wielkopolski
(European Journal of Service Management)
Vol. 19, 3/2016 2016 Go to
74. Transformations in organising maritime transport of perishable goods
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 124 2016 2016 Go to
75. Development possibilities for ferry transport in Adriatic-Ionian region
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 124 2016 2016 Go to
76. Time and cost competitiveness of inland waterway transport in relation to alternative modes of transport for hinterland of the Szczecin-Świnoujscie port complex (case studies)
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 124 2016 2016 Go to
77. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TRANSPORTU W UNII EUROPEJSKIEJ A ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
78. ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE JAKO INSTRUMENT WSPARCIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
79. ZMIANY STRUKTURY WSPÓŁCZYNNIKA MOBILNOŚCI LOTNICZEJ SPOŁECZEŃSTWA PO AKCESJI POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
80. Nowe technologie na rynku przewozów lotniczych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
81. Przychody pozabiletowe w transporcie lotniczym
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
82. Rozwój warszawskiej szkoły ekonomiki transportu z perspektywy 110-lecia SGH w Warszawie
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
83. Katowicka szkoła ekonomiki transportu - profil naukowo-badawczy i dydaktyczny
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
84. Wkład radomskiego ośrodka akademickiego w rozwój ekonomiki transportu
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
85. Kierunki badań i kształcenia w zakresie myśli ekonomicznej transportu
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
86. Sopocka szkoła ekonomiki transportu
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
87. Twórcy szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu (dorobek 70-lecia)
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
88. Wydatki na badania i rozwój w transporcie europejskim w świetle polityki innowacyjności UE
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
89. Prognozowanie trendów rozwoju rynku w Polsce na podstawie danych z preselekcyjnych stacji ważenia pojazdów w ruchu
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
90. Fundusze infrastrukturalne na rynku inwestycji transportowych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
91. Global navigation satellite systems applications in different modes of transport
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
92. The cloud computing technology for future digital transport in Europe
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
93. The impact of diversification of regional economic conditions on the economic efficiency of intermodal transport in Europe
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
94. Analiza znaczenia portów morskich i zintegrowanych centrów logistycznych w zarządzaniu procesami w transporcie intermodalnym i kombinowanym
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
95. Transport i gospodarka morska w inteligentnych specjalizacjach jako czynnik poprawy konkurencyjności regionów w Polsce
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
96. „Lekka Kolej Towarowa ” jako innowacyjny system wspomagający realizację przewozów towarowych na obszarach aglomeracyjnych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
97. Rozbudowa infrastruktury polskich portów morskich jako warunek rozwoju przewozów intermodalnych w ramach korytarzy sieci bazowej TEN-T
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
98. Use of social media by public transport operators
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
99. System dynamicznej informacji jako informatyczne narzędzie udostępniania informacji pasażerom w publicznym transporcie zbiorowym
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
100. ICT jako narzędzie ułatwiające komunikację organizatorów transportu publicznego z otoczeniem
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
Page