Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.119-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 119 2015
The Role of Air Transport in Handling the Polish Foreign Trade Contra Worldwide Trends

Authors: Marta Mańkowska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Keywords: air cargo transport international trade Polish foreign trade
Data publikacji całości:2015
Page range:16 (127-142)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Apart from maritime transport, air transport is the main transport branch suppor­ting the international merchandise trade, especially on the long-range distance. Air cargo represents 0,25% to 1% of the weight of all international cargo. At the same time, air freight transport is responsible for approximately 13% to 35% of the total value of global trade and its share is rising. Compared to the alternative modes of transport, this transport branch has a margi­nal importance in handling the Polish foreign trade. In terms of weight, air transport is responsible for less than O, 1 % of the total volume of the Polish foreign trade in exports and imports (according to the data for 2013). As regards value, its share is increasing to nearly 4 %. However, over the past few years there has been a noticeably steady growth in the international air cargo from/to Poland. This article aims at determining the importance and identifying the development barriers of air transport in handling the Polish foreign trade.
Download file

Article file

Bibliography

1.Babić D., J. Kuljanin, M. Kalić., Air Cargo Flow Analysis in the European Union, Pro-ceedings from the 2nd Logistic International Conference, Belgrad (Serbia), 2015, http://logic.sf.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Papers/LOGIC2015/ID-21.pdf.
2.Boeing, World Air Cargo Forecast 2014-2015, www.boeing.com.
3.Central Statistical Office of Poland, Transport-Activity Results (for years 1992-2013), Warszawa; www.stat.gov.pl.
4.Central Statistical Office of Poland, Yearbook of Foreign Trade Statistic of Poland 2014, Warszawa 2014, www.stat.gov.pl.
5.Filina L., M. Kaup., Organizacja łańcuchów transportowych skierowanych na rzeczna--morskie przewozy kontenerów w regionie Bałtyckim, in: Zmiany w lądowo-mor-skich łańcuchach transportowych w rejonie basenu Morza Bałtyckiego - szanse i zagrożenia dla polskich interesów morskich, ed. K. Chwesiuk, KREOS Publishing House, Szczecin 2004.
6.Grzędzielski A., Niesprzyjające warunki skłaniają do korzystania z usług krajów sąsia-dujących, „Gazeta Prawna" 2010, Vol. 11, http://edgp.gazetaprawna.pl.
7.House of Maritime Institute in Gdansk (2010-14 ), Maritime Economy Statistics Re-view, Department of Scientific Publishing House of Maritime Institute in Gdańsk, Gdańsk.
8.http://ulc.gov.pl.
9.Hummels D., Globalization and Freight Transport Costs in Maritime Shipping and Avia¬tion, International Transport Forum, Working Paper 3, 2009.
10.Jawiczuk M., A. Korzeniowski., Lotniczy transport towarowy w Polsce, 2010, www.lot-nisko.home.pl.
11.Johnsson J., Fewer Cargo Planes, More Cargo in Passenger Planes, 2014, www.bloom¬berg.com.
12.Kotowska I., Żegluga morska bliskiego zasięgu w świetle idei zrównoważonego rozwo-ju transportu, Szczecin: Scientific Publishing House of the Maritime University in Szczecin, 2014.
13.Neider J., Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2012.
14.Oliver Wyman, PwC et al., Koncepcja Lotniska Centralnego dla Polski. Prace analitycz¬ne, Raport Główny, Warszawa 2010.
15.Pluciński M., Handel morski Polski w pierwszej dekadzie XXI wieku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Vol. 224, Poznań 2012.
16.Powietrzni przewoźnicy cargo boją się konkurencji kolei, 2015, http://logistyka.wnp.pl. PwC, Ocena potencjału lotniska Zielona Góra - Babimost w zakresie obsługi przewozów towarowych, Warszawa 2006.
17.Rodrigue J.P., The Geography of Transport Systems, 2014, http://people.hofstra.edu/geo¬trans/eng/ch5en/appl5en/upshubs.html.
18.Szczepaniak T (ed.), Transport i spedycja w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2002.
19.www.iata.org.
20.Wyszyński T., Cargo w 2014 r. na polskich lotniskach, 2014, www.pasazer.com.