Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.119-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 119 2015
The Development of Supply Chains in the Refrigerated Cargo Freight from Spain to Poland

Authors: Marcin Kalinowski
Zakład Ekonomiki i Prawa Instytut Morski w Gdańsku
Keywords: refrigerated cargo supply chain citrus fruits vegetables fright maritime transport
Year of publication:2015
Page range:12 (43-54)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The transport of refrigerated cargo (fruit and vegetable) imported from Spain to Poland is realized mainly by road. At the moment, there are no specialized short-sea shipping services of citrus fruit from Spain. In the previous years, only an insignificant amounts of fruit was transported from Spain to the Polish seaports. The aim of this article is to identify and characterize supply chains and logistics­transport infrastructure used in the freight of refrigerated cargo between Poland and Spain. The particular emphasis is put on the characteristics of supply chains of citrus fruit and vegetables.
Download file

Article file

Bibliography

1.Kotowska Z., The Competitiveness of Feeder Shipping Compared to Road Transport, "Journal of Maritime Research" 2014, Vol XI, No. Il, Szczecin 2014.
2.Kowalczyk U. et al., Transport morski jako korzystna alternatywa wobec transportu lą¬dowego pomiędzy Polską a Hiszpanią, 2009: 8-9.
3.Kowalczyk U., M. Burchacz, R. Czermańska, M. Kalinowski, J. Piotrowicz, Transport morski jako korzystna alternatywa wobec transportu lądowego pomiędzy Polską a Hiszpanią. Przewóz owoców południowych, Gdańsk 2009.
4.Kubicki T., Konieczność uproszczenia procedur kontrolnych i diametralnego skrócenia czasu odpraw granicznych w polskich portach morskich jako warunek odzyskania ładunku polskiego handlu zagranicznego, Conference „Il Intermodal Transport Fo¬rum FRACHT 2014", Gdańsk 2014.
5.Mańkowska M., M. Pluciński, Analiza możliwości uruchomienia stałego połączenia mor¬skiego między Polską a Hiszpanią, Innowacje w Transporcie Technologie i Procesy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
6.Ministerstwo Skarbu Państwa 2015, Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. seated in Bronisze, www.msp.gov.pl/en/company-profiles/r1335,Warszawski-Rol-no-Spożywczy-Rynek-Hurtowy-SA-seated-in-Bronisze.pdf.
7.Research studies of Maritime Institute in Gdańsk based on conducted surveys, 2015. www.phig.pl.