Search

Result: Found records: 7.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Potencjał turystyczno-rekreacyjny krajobrazu Polesia Zachodniego
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Go to
2. The Development of Supply Chains in the Refrigerated Cargo Freight from Spain to Poland
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 119 2015 2015 Go to
3. Innowacja w zarządzaniu publicznymi uczelniami wyższymi – Kompleksowy System Informacyjny Uniwersytetu Łódzkiego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
4. Gry szkoleniowe osadzone w realiach branży piwowarskiej – studium przypadku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
5. W sprawie dokształcania pracowników kulturalno-oświatowych na poziomie wyższym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1969 1969 Go to
6. Szpital w Stargardzie Szczecińskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 7-8 1961 1961 Go to
7. Krytyka artystyczna (sztuki teatralne, plastyczne, muzyczne i estradowe) w dodatku „Życie i Kultura” dziennika „Głos Szczeciński” (1951–1956). Cz. 2.
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 38 (67) 2023 2023 Go to
Page