Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.42-01
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (42) 2016
Czy Polska potrzebuje Kolei Dużych Prędkości?
(Does Poland Need the High Speed Rail?)

Authors: Juliusz Engelhardt
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Keywords: rail transport high speed rail
Data publikacji całości:2016
Page range:16 (39-54)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article analyzes the arguments for the construction of the high speed rail in Poland. On the one hand, the demand and need for that mean of transport are analyzed, on the other hand, the economic feasibility of this long-term investment is demonstrated.
Download file

Article file

Bibliography

1.Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. (2012). Uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. Monitor Polski, poz. 252.
2.Sikora R. (1995). Kierunkowy program rozwoju linii kolejowych dużych prędkości w Polsce. Przegląd Kolejowy 2.
3.Załącznik do Uchwały Nr 276/2008 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2008 r. – Program budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce.
4.www.mf.gov.pl.
5.www.mi.gov.pl.
6.www.mir.gov.pl.
7.www.pis.org.pl.
8.www.platforma.org.pl.
9.www.sld.org.pl.
10.www.stat.gov.pl.