Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (42) 2016

Year of publication:2016

Optional files

miz_nr_1_(42)_2016_spis_tresci-strona_redakcyjna.pdf Pobierz
# Title Page range Authors Actions
1.

Czy Polska potrzebuje Kolei Dużych Prędkości?


(Does Poland Need the High Speed Rail?)
16 (39-54) Juliusz Engelhardt More
2.

Rozwój usług świadczonych przez ekologiczne gospodarstwa rolne działające w Polsce w latach 2006–2015


(Development of Services by Ecological Farms Operating in Poland in the Years 2006–2015)
10 (55-64) Jolanta Kondratowicz-Pozorska More
3.

Kierunki zmian w strukturze bałtyckiej floty promowej i ich wpływ na segment przewozów pasażerskich


(The Directions of Changes in the Structure of the Ferry Fleet in the Baltic Sea Region and their Impact on the Ferry Passenger Market)
14 (65-78) Marta Mańkowska More
4.

Odpady motoryzacyjne – zagrożenie, odzysk i recykling


(Automative Waste – Threat, Salvage and Recycling)
10 (79-88) Eugeniusz Mazur More
5.

Rozwój transportu lotniczego we wschodnich prowincjach Niemiec w latach 1919–1939


(The Air Transport Development in the Eastern Provinces of Germany in the Years 1919–1939)
12 (89-100) Andrzej Mielcarek More
6.

Przyszłościowe formy przewozów ładunków drogowo-szynowych w technologii bimodalnej


(The Techniques of Transportation in Road-Railways Bimodal Technology)
10 (101-110) Leszek Mindur More
7.

Przesłanki tworzenia europejskiej polityki logistycznej


(Essential Factors Determining Creation of European Logistics Policy)
16 (111-126) Maciej Mindur More
8.

Analiza rynku Business Process Outsourcing w logistyce


(Market Analysis of Business Process Outsourcing in Logistics)
12 (127-138) Anita Mutwil More
9.

Atrybuty przedsiębiorczej uczelni w polskiej praktyce


(Attributes of the Entrepreneurial University in Polish Practice)
10 (139-148) Janusz Olearnik, Mirosława Pluta-Olearnik More
10.

Asymetria informacji na rynku turystycznym


(Asymmetry of Information on the Tourism Market)
10 (149-158) Aleksander Panasiuk More
11.

Uwarunkowania i kierunki przekształceń funkcjonalno-przestrzennych rejonów obsługi ładunków masowych portów morskich (na przykładzie Półwyspu Katowickiego w porcie Szczecin)


(Determinants and Directions of the Functional and Spatial Transformations in the Areas of Seaport Bulk Cargo Handling (Illustrated with an Example of Katowicki Peninsula in the Port of Szczecin))
14 (159-172) Michał Pluciński More
12.

Rozwój konkurencji na rynku usług transportowych – uwarunkowania i kierunki


(The Competition Development in the Market of Transport Services – Conditions and Trends)
15 (173-187) Grażyna Rosa More
13.

Specyfika przestrzenna i infrastrukturalna funkcjonowania rynku usług turystycznych


(The Spatial and Infrastructural Specificity of the Tourism Services Market)
11 (189-199) Daniel Szostak More
14.

Multicentryczność regulacji prawnej usługi przewozu osób


(The Plurality of the Deciding Centers in the Law System Concerning Services of Passengers Carriage)
15 (201-215) Krzysztof Wesołowski More
15.

Tendencje i czynniki zmian w działalności małych portów morskich w Polsce w latach 2009–2014


(Tendencies and Factors of Changes in Small Marine Ports Activities in Poland in Years 2009–2014)
12 (217-228) Piotr Nowaczyk, Jolanta Zieziula More
16.

Marka w usługach rekreacyjnych – znaczenie i kształtowanie


(Brand in the Fitness Services – the Importance and Development)
11 (231-241) Barbara Iwankiewicz-Rak, Agnieszka Rak More
17.

Marketing jako instrument zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw społecznych


(Marketing as the Instrument of Increasing the Competitiveness of Social Businesses)
9 (243-251) Wiesław M. Maziarz More
18.

Rola marketingu w rozwoju rynku sztuki


(Marketing Influence on the Art Market Development)
14 (253-266) Anna Rogozińska More
19.

Wybrane kategorie określające kontekst interpretacyjny marketingu usług


(The Selected Categories Defining Interpretative Context of Services Marketing)
16 (267-282) Kazimierz Rogoziński More
20.

Koncepcje wdrażania innowacji marketingowych na przykładzie przedsiębiorstw sektora MSP w województwie zachodniopomorskim


(Conceptions of Implementing the Marketing Innovation on the Business Smes Example in the West Pomeranian Region)
14 (283-296) Monika Wojtkiewicz More