Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.42-15
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (42) 2016
Tendencje i czynniki zmian w działalności małych portów morskich w Polsce w latach 2009–2014
(Tendencies and Factors of Changes in Small Marine Ports Activities in Poland in Years 2009–2014)

Authors: Piotr Nowaczyk
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Ekonomiczny

Jolanta Zieziula
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Keywords: small marine ports port services infrastructural port investments
Year of publication:2016
Page range:12 (217-228)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper aims at presenting changes in service activities in small marine ports on example of chosen ports. Factors determining service changes in ports as well as investment activities influencing existing tendencies are also pointed. The basis for the paper are the literature studies and statistical data gathered in years 2009–2014. Pieces of information were also obtained using the diagnostic poll in forms of questionnaire and deepened interviews. They were driven to representatives of the port managing bodies. In the research period a profile of port activities has been changing. Fisheries activities were diminished. However, recreational-sport activities and port loading activities were growing in importance. A lot of infrastructural investment was realized in the ports. They aimed at modernization of the port infrastructure as well meeting needs of the port users. A scope of the port services has been extended and their quality improved. Further growth in importance of recreational-sport activities as well as port loading activities may be expected. However, fisheries activities seem to remain stable or even decreasing.
Download file

Article file

Bibliography

1.Andruszkiewicz, W. (2001). Turystyka szansa rozwoju społeczno-gospodarczego regionów nadmorskich. W: A. Szwichtenberg (red.), XVII Sejmik Morski. Gdańsk: Zeszyty Morskie.
2.Darłowo: będzie lepszy dojazd do portu. Rozpoczyna się inwestycja warta 14,5 mln zł. Pobrano z: http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34959,15184600,Darlowo__bedzie_lepszy_dojazd_do_ portu__Rozpoczyna.html (10.05.2015).
3.Dunin-Kwinta, I. (2010). Jaka flota na Bałtyk. Wiadomości Rybackie, 177.
4.Gospodarka Morska w Polsce 2004–2014. Szczecin: GUS.
5.Herning, J., Ściana, W. (2014). Funkcja handlowa małych portów pomorza środkowego na przykładzie portu morskiego Darłowo. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, 313 (76).
6.Karnicki, Z. (2014). Okrągły stół. Wiadomości Rybackie, 9–10.
7.Kołobrzeg: Poprawi się dostęp do portu. Prace trwają. Pobrano z: http://www.portalmorski.pl/porty-i-logistyka/porty-terminale-polskie/36560-kolobrzeg-poprawi-sie-dostep-do-portu-prace -trwaja (10.05.2015).
8.Miszczuk, J. (1999). Problemy małych i średnich portów morskich z punktu widzenia administracji państwowej. W: Małe porty morskie oraz ich otoczenie lokalne i regionalne, XV Sejmik Morski. Szczecin: Wydawnictwo FOKA.
9.Sprawozdanie. Polski Bałtycki Okrągły Stół ds. Rybołówstwa (2010). Wiadomości Rybackie, 176.
10.Port Darłowo: Wyniki zbliżone do ubiegłorocznych, ale będzie lepiej. Pobrano z: http://www.portalmorski.pl/porty-i-logistyka/porty-terminale-polskie/37941-port-darlowo-wyniki-zblizone -do-ubieglorocznych-ale-bedzie-lepiej (10.05.2015).
11.Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020. Pobrano z: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcierolnictwa-i-rybolowstwa /PO-RYBY-2014-2020 (19.05.2015).
12.Rejestr statków rybackich. Pobrano z: http://ec.europa.eu./fisheries/fleet/index.cfm.
13.Rocznik Statystyki Gospodarki Morskiej. (2014). Warszawa: GUS.
14.Zieziula, J., Nowaczyk, P. (2011a). Udział strukturalnych funduszy unijnych w finansowaniu małych portów morskich w Polsce. W: B. Jóźwik, M. Sagan, T. Stępniewski (red.), Polityka spójności Unii Europejskiej. Doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014–2020. Lublin: Wydawnictwo KUL.
15.Zieziula, J., Nowaczyk, P. (2011b). Wybrane aspekty funkcjonowania morskich portów rybackich w Polsce. Szczecin: PTE.