Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.42-17
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (42) 2016
Marketing jako instrument zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw społecznych
(Marketing as the Instrument of Increasing the Competitiveness of Social Businesses)

Authors: Wiesław M. Maziarz
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Keywords: social economy social enterprise competitiveness marketing
Data publikacji całości:2016
Page range:9 (243-251)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Social enterprises on account of the specificity of one’s activity, resulting from the join of the economic function with the achievement of the goals socially useful, have a serious problem with the forming one’s competitivenesses. The effected inspection of sources is indicating competitivenesses, only so far used in practice by enterprises with the instrument of rivalry with market competitors it was social using the institutional support of different kind. In the article they suggested, in order to for the forming of the competitiveness of businesses social to use action about marketing character.
Download file

Article file

Bibliography

1.Borzaga, C., Defourny, J. (2001). The Emergence of Social Enterprise. London: Routledge.
2.Borzaga, C., Depedri, S., Tortia, E. (2013). Organizacyjne zróżnicowanie gospodarki rynkowej a rola spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych: apel o pluralizm ekonomiczny. Ekonomia Społeczna, 3.
3.Dobiegała-Korona, B., Kasiewicz, S. (2000). Metody oceny konkurencyjności przedsiębiorstw. W: K. Kuciński (red.), Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
4.Drucker, P.F. (1995). Zarządzanie organizacją pozarządową. Warszawa: Fundusz Współpracy.
5.Hausner, J. (2007). Ekonomia społeczna jako kategoria rozwoju. W: J. Hausner (red.), Ekonomia społeczna a rozwój. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
6.Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej. (2014). Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Monitor Polski, poz. 811.
7.Pearce, J. (2003). Social Enterprise in Anytown, London: Calouste Gulbenkian Foundations.
8.Szymański, W. (red.) (2005). Przedsiębiorstwo, rynek, konkurencja. Warszawa: Wydawnictwo SGH.
9.Spółdzielnia socjalna jako forma działalności gospodarczej. (2013). Warszawa: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.