Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.42-02
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (42) 2016
Rozwój usług świadczonych przez ekologiczne gospodarstwa rolne działające w Polsce w latach 2006–2015
(Development of Services by Ecological Farms Operating in Poland in the Years 2006–2015)

Authors: Jolanta Kondratowicz-Pozorska
Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych
Keywords: ecological farms services competitiveness
Year of publication:2016
Page range:10 (55-64)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This article includes the characteristics of services provided by ecological farms over nearly 10 years and indicated these types of services that will also develop strongly in the future. To this case empirical material was gathered in the researchers, which will be used in further consideration of science. The study was conducted among farmers in 2006, then in 2011 and finally in the first quarter of 2015.
Download file

Article file

Bibliography

1.Kłodziński, M. (2010). Główne funkcje polskich obszarów wiejskich z uwzględnieniem dezagraryzacji wsi i pozarolniczej działalności gospodarczej. Studia BAS, 4 (24), 9–28.
2.Kondratowicz-Pozorska, J. (2013). Ekonomiczno-organizacyjne determinanty konkurencyjności ekologicznych gospodarstw rolnych w Polsce. Szczecin: PTE.
3.Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020. (2011). Warszawa: MRiRW.
4.Wilkin, J. (2008). Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich. W: M. Kłodziński (red.), Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014–2020. Warszawa: IRWiR PAN.
5.http://mojafirma.infor.pl/dzialalnosc-gospodarcza/215865,Dzialalnosc-rolnicza-czym-rozni-sie-oddzialalnosci-gospodarczej.html (22.05.2015).
6.www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020 (25.05.2015).