Search

Result: Found records: 17.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Czy Polska potrzebuje Kolei Dużych Prędkości?
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Go to
2. KOLEJOWY TRANSPORT TOWAROWY W EUROPIE
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Go to
3. Evaluation of selected competitiveness factors of the freight rail market in Poland
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 886 PTiL nr 32 2015 Go to
4. „Lekka Kolej Towarowa ” jako innowacyjny system wspomagający realizację przewozów towarowych na obszarach aglomeracyjnych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
5. Projektowanie modeli biznesu przedsiębiorstw kolejowych w aspekcie założeń rozsądnego zysku
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
6. THE CHANCES OF POLISH CONTEINER TERMANALS FOR WINNING CARGO AND SERVICES ROUTE CHINA–EUROPE–CHINA
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
7. PROBLEMATYKA EFEKTYWNEJ REALIZACJI PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH W GŁÓWNYCH RELACJACH W RAMACH KONCEPCJI SZCZECIŃSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Go to
8. MODELE PRZEWOZOWE KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI W SIECI TRANSEUROPEJSKIEJ UNII EUROPEJSKIEJ
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Go to
9. Efektywność zastosowań systemów ERP w Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe SA
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
10. Passenger transport as a part of the Szczecin Metropolitan Railway Project – problems with reactivation the connection Szczecin–Police
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
11. Railway transport as a determinant of improving the availability of area tourism products (and attractions)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
12. REGIONALIZACJA KOLEI W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Go to
13. FUNKCJONOWANIE I ROZWÓJ REGIONALNYCH KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH W POLSCE
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Go to
14. ANALIZA TRENDÓW W KOLEJOWYCH PRZEWOZACH PASAŻERSKICH
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Go to
15. Direction of changes in demand for rail freight transport within the European Union countries in the years 1990–2013
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
16. Passenger preferences in rail transport
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Go to
17. Wpływ pandemii COVID-19 na polski sektor kolejowy
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2021 (34) 2021 Go to
Page