Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2019.45-01
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (45) 2019
REGIONALIZACJA KOLEI W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
(RAILWAY REGIONALIZATION IN POLAND AND THE ZACHODNIOPOMORSKIE VOIVODSHIP)

Authors: Tadeusz Bocheński
Uniwersytet Szczeciński

Sebastian Wojtkiewicz
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: railways railway regionalization regional rail transport
Year of publication:2019
Page range:12 (7-18)
Klasyfikacja JEL: R49
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents models of organization of regional transport in Polish voivodships. The process of railway management, of taking over the rail transport by the voivodeship self-governments, carriers servicing rail regional transport and standard gauge railway lines taken over by local governments to conduct transport are discussed. The results of the reorganization of rail regional transport were pointed out. The operation of regional transport in the West Pomeranian Voivodeship is discussed in more detail. On the Polish regional railway transport market functioned state-local, self-government and private carriers. Two carriers had their own railway lines. Individual lines or their sections belonged to both provincial and local self-governments. There are four models of regional transport organization in Polish voivodships. A specific situation took place in the West Pomeranian Voivodship, where transport was performed by a state-local PR company, but the entire rolling stock and part of the infrastructure for its maintenance were owned by the self-government of the West Pomeranian Voivodeship.
Download file

Article file

Bibliography

1.BIP PKP SKM (2018). Pobrane z: https://bip.skm.pkp.pl/c4/majatek-i-struktura-wlasnosciowa (9.09.2018).
2.Bocheński, T. (2012). Koleje regionalne w Polsce. W: S. Sitek (red.), Stare i nowe problemy badawcze w geografii społeczno-
3.-ekonomicznej. Zeszyt 3 (s. 37–50). Sosnowiec: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowicki – Uniwersytet
4.Śląski, Wydział Nauk o Ziemi.
5.Bocheński, T. (2016). Dostęp wybranych miast w Polsce do kolei. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 20 (4), 62–71.
6.DOI: 10.4467/2543859XPKG.16.023.6321.
7.Chańko, A. (2010). Jubileusz 50-lecia Lokomotywowni Szczecin Wzgórze Hetmańskie 1960–2010. Szczecin: PPH Zapol
8.Dmochowski, Sobczyk.
9.Drewnowski, A. (2017). Usamorządowienie kolei w Polsce – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. W: M. Kapias, D. Keller
10.(red.), Państwo wobec kolei żelaznych w Polsce (s. 465–481). Rybnik: Muzeum w Rybniku.
11.Engelhardt, J. (2014). Usamorządowienie kolei regionalnych w Polsce – fakty i mity. Logistyka, 2, 40–50.
12.Górny, J. (2013). Kolejowe regionalne przewozy pasażerskie w Polsce w świetle polityki transportowej Unii Europejskiej.
13.Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
14.Kamola, M., Malinowski, Ł. (2008). Kłopotliwy „Art. 33u”. Rynek Kolejowy, 4, 38–39.
15.Król, M., Taczanowski, J. (2016). Regionalne przewozy kolejowe w Polsce, Czechach i na Słowacji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza
16.SGH.
17.Madrjas, J. (2016). PolRegio. Oto nowe logo i malatura marki Przewozów Regionalnych. Pobrane z: https://www.rynek-kolejowy.
18.pl/wiadomosci/polregio-o-to-nowe-logo-i-malatura-marki-przewozow-regionalnych-79334.html.
19.Madrjas, J. (2017). Morawiecki: Na wymianę całego taboru PR trzeba trochę poczekać. Pobrane z: https://www.rynek-kolejowy.
20.pl/wiadomosci/morawiecki-na-wymiane-calego-taboru-pr-trzeba-troche-poczekac-84531.html
21.Polregio ma nowoczesny symulator Impulsa. Działa w Szczecinie (2018). Pobrane z: https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/
22.polregio-otrzymalo-nowoczesny-symulator-impulsa-dziala-w-szczecinie-87679.html
23.PR z czteroletnią umową na przewozy w Zachodniopomorskiem (2016). Pobrane z: http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/
24.29122/pr-z-czteroletnia-umowa-na-przewozy-w-zachodniopomorskiem.html.
25.Przybylski, R. (2017). Polregio z nowym taborem. Pobrane z: https://www.rp.pl/Koleje/304279903-Polregio-z-nowym-taborem.
26.html.
27.Stankiewicz, R., Stiasny, M. (2014). Atlas linii kolejowych Polski 2014. Rybnik: Wydawnictwo Eurosprinter.
28.Statystyka przewozów pasażerskich (2018). Urząd Transportu Kolejowego. Pobrane z: https://www.utk.gov.pl/pl/
29.raporty-i-analizy-i-monitoring/statystyka-przewozow-pa/dane-archiwalne (10.10.2018).
30.Szybka Kolej Miejska (2018). Pobrane z: http://www.skm.warszawa.pl/informacje-o-spolce.html (15.09.2018).
31.Taylor, Z., Ciechański, A. (2011). Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego
32.w Polsce – część II. Przegląd Geograficzny, 83 (2), 205–231.
33.Trójmiejska SKM powinna należeć do samorządów? (2018). Portal Samorządowy. Pobrane z: https://www.portalsamorzadowy.
34.pl/gospodarka-komunalna/trojmiejska-skm-powinna-nalezec-do-samorzadow,110452.html
35.Uchwała nr VIII/102/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 września 2011 r. w sprawie wyrażenia
36.stanowiska na temat kontynuacji przygotowań do utworzenia spółki samorządu województwa – operatora regionalnych
37.kolejowych przewozów pasażerskich.
38.Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dz.U. 2003, nr 203, poz. 1966.
39.Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Dz.U. 2010, nr 5, poz. 13.
40.Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. Dz.U. 2003, nr 86, poz. 789, z późn. zm.
41.Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. Dz.U. 2000, nr 84, poz. 948.
42.Włodarczyk, S. (2010). Rewolucja na torach. Zarząd województwa rozważa utworzenie nowego przewoźnika. Pobrane z: https://gs24.pl/rewolucja-na-torach-zarzad-wojewodztwa-rozwaza-utworzenie-nowego-przewoznika/ar/5387202.
43.Wojtkiewicz, S. (2016). Transport kolejowy w obsłudze przewozów pasażerskich pomiędzy miastami w województwie zachodniopomorskim. Praca magisterska. Szczecin: Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Szczeciński.
44.Wojtkiewicz, S. (2017). Funkcjonowanie regionalnego transportu kolejowego w województwie zachodniopomorskim w latach 2005–2015. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 20 (1), 62–77. DOI: 10.4467/2543859XPKG.17.005.6734.
45.Wojtkiewicz, S., Bocheński, T. (2018). Przemysł taboru kolejowego w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 32 (3), 157–173.
46.Zachodnie Pomorze ma 40 Impulsów (2018). Pobrane z: https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/zachodnie-pomorze-ma-40-impulsow-zdjecia-88579.html.