Search

Result: Found records: 21.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Use of social media by public transport operators
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
2. Analyse der socjalen Akceptanz der modernen Kommunikationsloesungen
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
3. Port Elbląg na tle polskich portów lokalnych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
4. Bronka i inne porty Rosji nad Zatoką Fińską
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
5. ORGANIZACJA TRANSPORTU W PRZEDSIĘBIORSTWIE ZAJMUJĄCYM SIĘ ODBIOREM ODPADÓW KOMUNALNYCH
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
6. ROZMIESZCZENIE I CHARAKTERYSTYKA TERMINALI KONTENEROWYCH W POLSCE ORAZ PROPOZYCJE LOKALIZACJI NOWYCH OBIEKTÓW
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Go to
7. DOKUMENTY, JAKIE POWINIEN MIEĆ W POJEŹDZIE KIEROWCA W MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM WYKONUJĄCY PRZEWOZY NA TERYTORIUM UNII EUROPEJSKIEJ
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Go to
8. Koncepcja włączenia Polski i polskich terminali do obsługi ładunków w relacjach Chiny–Europa–Chiny
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Go to
9. Ocena operatora logistycznego przez pracownika i jego rozwój
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (53) 2018 2018 Go to
10. ANALIZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI W PRZEWOZIE ŁADUNKÓW
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
11. Smart logistics in the evolution of the logistics
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
12. Analysis of investment state support for the electric vehicles sector
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
13. WYKORZYSTANIE SYMULATORÓW POJAZDÓW TRAKCYJNYCH W SZKOLENIU MASZYNISTÓW W TRANSPORCIE KOLEJOWYM W POLSCE
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Go to
14. EMISSION FROM INLAND WATERWAY TRANSPORT IN THE CONTEXT OF ENERGY, CLIMATE AND TRANSPORT POLICY OF THE EUROPEAN UNION
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Go to
15. INTEGRATED LOGISTICS SUPPORT OF LOCAL GOVERNMENT UNITS – CONCEPT AND REASONS
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Go to
16. CZYNNIKI KSZTAŁTOWANIA STRATEGII LOGISTYCZNYCH W ŁAŃCUCHACH DOSTAW
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Go to
17. Narrow-gauge railway as a tourist attraction illustrated by the example of Zachodniopomorskie voivodeship
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Go to
18. Railway transport as a determinant of improving the availability of area tourism products (and attractions)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
19. REGIONALIZACJA KOLEI W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Go to
20. SZCZECIŃSKA KOLEJ METROPOLITALNA DO POLIC – KONFLIKT RUCHU TOWAROWEGO I PASAŻERSKIEGO
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Go to
21. POPULARNOŚĆ USŁUGI CARSHARING W GRUPIE WIEKOWEJ 18–25 LAT NA PRZYKŁADZIE SZCZECINA
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (47) 2019 2019 Go to
Page