Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2018.41-02
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (41) 2018
ROZMIESZCZENIE I CHARAKTERYSTYKA TERMINALI KONTENEROWYCH W POLSCE ORAZ PROPOZYCJE LOKALIZACJI NOWYCH OBIEKTÓW
(LOCATION AND CHARACTERISTICS OF CONTAINER TERMINALS IN POLAND AND PROPOSALS OF LOCATION OF NEW OBJECTS)

Authors: Tadeusz Bocheński
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: intermodal transport containers terminals Poland
Data publikacji całości:2018
Page range:11 (17-27)
Klasyfikacja JEL: R49
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the article was to indicate deficiencies in the terminal infrastructure used in intermodal transport in Poland and to indicate the location of new terminals. Terminals infrastructure has been inventoried and the density index of container terminals according to voivodships was calculated. Also, the availability of terminals has been examined – calculated by the distance from the commune centre to the nearest terminal. The analysis included foreign terminals whose scope of impact covered the territory of Poland. The conducted studies confirmed that the terminal network in Poland was still insufficient. In addition, most terminals had little transhipment capacity. Infrastructure of this type was concentrated in the area of the largest agglomerations. The largest cities located far away from container terminals were for example Bydgoszcz and Bialystok. It was indicated that investment in terminal infrastructure should be supported in areas with poor accessibility to such facilities.
Download file

Article file

Bibliography

1.AWT otrzymało 5,9 mln euro dotacji z CEF na rozbudowę terminalu w Paskowie (2016). Pobrane z: http://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,21152514,awt-otrzymalo-5-9-mln-euro-dotacji-z-cef-na-rozbudowe-terminalu.html?disableRedirects=true (31.05.2017).
2.AWT Terminal Ostrava-Paskov (2017). Pobrane z: http://www.awt.eu/pl/transport-intermodalny/terminal-ostrava--paskov (31.05.2017).
3.Barter stara się o 70 mln zł na rozbudowę terminalu w Sokółce (2017). Pobrane z: http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/29443/barter-stara-sie-o-70-mln-zl-na-rozbudowe-terminalu-w-sokolce.html (31.05.2017).
4.Biała Księga (2011). Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięciakonkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Bruksela: Komisja Europejska. COM 144.
5.Bocheński, T. (2014). Rola kolei w obsłudze centrów logistycznych i transportu intermodalnego w Polsce. Problemy Transportu i Logistyki, 28, 21–35.
6.Bocheński, T. (2016). Przemiany towarowego transportu kolejowego w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
7.Bocheński, T. (2017). Rozwój transportu intermodalnego z wykorzystaniem kolei w Polsce. Praca podyplomowa. Dąbrowa Górnicza: Katedra Transportu Szynowego, Wyższa Szkoła Biznesu.
8.Centrum Transportu Towarów Frankfurt nad Odrą (2017). Pobrane z http://www.gvz-ffo.de/pl (31.05.2017).
9.Czarnecka, J., Merkisz-Guranowska, A. (2013). Ocena infrastruktury transportu intermodalnego w Polsce. Pojazdy Szynowe, 3, 27–34.
10.Dyrektywa (1992). Dyrektywa Rady 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi. Dz.U. UE L 368.
11.Gajewska, T., Szkoda, M. (2015). Analiza transportu intermodalnego w Polsce. Logistyka, 3, 1355–1363.
12.Google Maps (2017). Pobrane z: https://www.google.pl/maps (15.03.2017).
13.GUS (2016a). Statystyka międzynarodowa. Pobrane z: http://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa/porownania-miedzynarodowe/tablice-o-krajach-wedlug-tematow/ (30.05.2017).
14.GUS (2016b). Transport. Wyniki działalności w 2015 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.Intermodálne promočné centrum (2017). Pobrane z: http://www.intermodal.sk (31.05.2017).
15.Kajda, J. (2015). Terminal multimodalny w Solcu Kujawskim. Pobrane z: http://www.pgt.pl/terminal-multimodalny-w--solcu-kujawskim (31.05.2017).
16.Loconi Intermodal (2017). Pobrane z: http://loconi.pl/20/opis-spolki-loconi-intermodal-s-a (04.2017).
17.Malinowski, Ł. (2012). Centra przeładunkowe lepsze niż stacje rozrządowe. Pobrane z: http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/centra-przeladunkowe-lepsze-niz-stacje-rozrzadowe-35050.html (15.03.2017).
18.Metrans (2017). Pobrane z: http://www.metrans.eu (31.05.2017).
19.Mincewicz, J. (2015). Terminale – podstawowe elementy sieci logistycznej. Pobrane z: http://www.katalog.pgt.pl/newsletter/artyk/2015/publ_996.html (31.05.2017).
20.Olejniczak, A. (2016). Port multimodalny definitywnie skreślony. Pobrane z: http://zdunskawola.naszemiasto.pl/artykul/port-multimodalny-definitywnie-skreslony-lista-wnioskow-cef,3773330,artgal,t,id,tm.html (31.05.2017).
21.Opracowali koncepcje budowy terminalu intermodalnego dla Inowrocławia (2016). Pobrane z: http://www.portalkujawski.pl/index.php/inowroclaw/item/10329-opracowali-koncepcje-budowy-terminalu-intermodalnego-dlainowroclawia(30.05.2017).
22.PCC Intermodal (2017). Pobrane z: www.pccintermodal.pl (30.05.2017).
23.Rail & Sea Logistics Polska Sp. z o.o. (2017). Pobrane z: http://www.railsea.pl/index.php?rs=historia&lngID=1&co=1(30.05.2017).
24.Terminal kontenerowy coraz bliżej (2008). Pobrane z: http://www.konin.pl/jeden-news/items/Terminalkontenerowycorazblizej.html (31.05.2017).
25.UNECE (2010). European Agreement on Important International Combined Transport Lines and Related Installations(AGTC) done at Geneva on 1 February 1991. ECE/TRANS/88/Rev.6.
26.Zielaskiewicz, H., Górnikiewicz, A. (2010). Wpływ rozwoju punktowej infrastruktury logistycznej na przewozy kolejowe.Logistyka, 6, 31–34.