Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.34-03
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 2 (34) 2016
Wkład radomskiego ośrodka akademickiego w rozwój ekonomiki transportu
(Contribution of Radom Academic Centre in the Development of Transport Economics)

Authors: Anna Mężyk
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki

Stanisława Zamkowska
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Keywords: transport economics Radom university scientific achievements
Data publikacji całości:2016
Page range:9 (27-35)
Klasyfikacja JEL: Y90
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the article is to present the teaching activities and scientific achievements of scientists representing Radom academic center in the area of transport economics and organization. The beginning of this activity in Radom in the early seventies was connected with the need of training both in-service and new personnel for railway transport. The course was conducted by the Faculty of Transport at the Radom college. Initially, the Faculty offered two degree programs: organization and technology of rail transport and rail traffic control. New challenges arising from the process of economic transformation necessitated the introduction of new fields of study both in the teaching and research activities of the group of transport economists in Radom. The previous education fields related to rail transport were supplemented by problems of structural and management changes in urban, rail and road transport, as well as the issues of development of regional transport, logistics and marketing in transport. The article presents research interests and achievements of people who co-created Radom group of transport economists, mainly dr hab. Stanislawa Zamkowska and dr hab. Marianna Kotowska-Jelonek and their students and PhD candidates: dr hab. Tadeusz Dyr, dr hab. Anna Mężyk, dr Beata Zagożdżon and dr Paweł Kozubek.
Download file

Article file

Bibliography

1.Zamkowska S., Kotowska-Jelonek M. (1977). Podstawy ekonomiki transportu. Przewodnik metodyczny do ćwiczeń. Skrypty Uczelniane Politechniki Świętokrzyskiej nr 37. Kielce.
2.Zamkowska S., Kotowska-Jelonek M. (1982). Ekonomika transportu kolejowego. Skrypt. Radom: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu.
3.Zamkowska S. (1984). Odbudowa i funkcjonowanie transportu kolejowego w Polsce w latach 1944–1949. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
4.Zamkowska S. (1988). Inwestycje COP – geneza i realizacja do 1939 roku. Warszawa: PAX.
5.Zamkowska S. (1991). Rozwój transportu kolejowego Polski Ludowej 1944–1984. Radom: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu.
6.Kotowska-Jelonek M. (1994). Rola infrastruktury transportowej w procesie rynkowej transformacji polskiej gospodarki. Radom: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu.
7.Dyr T. (1996). Kształtowanie jakości pasażerskich usług transportowych. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.
8.Mężyk A. (1999). Restrukturyzacja kolei europejskich. Wybrane przykłady. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.
9.Zagożdżon B. (2001). Komunikacja miejska w Polsce w okresie transformacji. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.
10.Dyr T. (2009). Czynniki rozwoju regionalnych przewozów pasażerskich. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.
11.Mężyk A. (2011). Uwarunkowania i efekty reform kolei. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.
12.Kozubek P.R. (2012). Efektywność inwestycji infrastrukturalnych w transporcie kolejowym. Analiza i ocena. Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej.
13.Dyr T., Kozubek P.R. (wyd. 1 – 2011, wyd. 2 – 2013). Ocena transportowych inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”.
14.Zamkowska S., Zagożdżon B. (2010). Podstawy logistyki. Radom: Politechnika Radomska.
15.Zamkowska S., Zagożdżon B. (wyd. 1 – 2011, wyd. 2 – 2015). Systemy logistyczne w obsłudze przedsiębiorstw. Radom: Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.