Search

Result: Found records: 4.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozwoju Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
2. Wyzwania i korzyści dla miast, regionów i państw-organizatorów wielkich imprez sportowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
3. The Use of Knowledge Capital in a Region Through Building a Network of Cooperation Between the Public and Private Sector
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
4. Balanced Scorecard as a tool for application of EU assistance into innovative development of tourist companies
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
Page